NTM Solutions

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

Quản lý bán hàng online bằng Microsoft Excel - Phần 02

 Mến chào các bạn!


Trong bài viết quản lý bán hàng online bằng Microsoft Excel trước,

tập tin DonHang.xlsx sẽ phát sinh vấn đề, nếu số lượng sản phẩm phải nhập vào lên đến hàng trăm loại.

Rất khó để nhớ GiáPhần Mô Tả Sản Phẩm chính xác, lại còn lỗi đánh máy trong quá trình nhập liệu nữa...

Tất cả vấn đề đó sẽ được giải quyết khi ta tạo thêm 01 tập tin Kho.xlsx dành riêng chứa thông tin về sản phẩm.

Nội dung tập tin Kho.xlsx như sau:Ở tập tin Kho.xlsx nội dung cũng giống giống tập tin DonHang.xlsx nên mình sẽ không giải thích lại.

Chỉ có phần Mã Sản Phẩm hơi khác chút, nó có dạng: NamThangNgayMaSP

Nếu có sản phẩm nào cập nhật giá mới, chúng ta sẽ tạo 01 dòng mới và chỉ sửa phần NamThangNgay trong phần Mã Sản Phẩm.

Ví dụ:
mã áo thun nam nhập kho ngày 01-05-2022 có mã là: 20220501AT00001 với giá nhập là 150.000

sau đó ngày 01-06-2022 cũng sản phẩm áo thun nam này nhưng giá nhập và giá bán cập nhật lại giá 160.000 và 120.000. 

Ta thêm dòng mới với mã: 20220601AT00001 để cập nhật lại giá mới.


Tập tin DonHang.xlsx cũng sẽ được sửa lại để nhập liệu khỏi phải nhớ Giá, chỉ cần biết Mã Sản Phẩm và nhập vào, Microsoft Excel sẽ nhập dùm ta:Các bạn chú ý, chúng ta sẽ chèn thêm cột Mã Sản Phẩm bên cạnh cột Mã Đơn Hàng.

Như vậy khi phát sinh 01 đơn hàng mới ta chỉ cần biết Mã Sản Phẩm để nhập vào.

03 cột Mô Tả, Giá NhậpGiá Bán sẽ dùng hàm VLOOKUP để lấy dữ liệu từ tập tin Kho.xlsx

Bạn nào không biết hay không nhớ cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Microsoft Excel thì vào đây.

Ngoài ra, cả 02 bài viết có sử dụng kiến thức lọc dữ liệu bảng trong Microsoft Excel.

Ghi chú: 
đơn hàng ngày 05-06-2022 mua áo thun nam

Vì có cập nhật giá mới nên mã sẽ là: 20220601AT00001 
thay vì dùng mã áo thun cũ: 20220501AT00001


Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Xem lại phần 01


0982321032-0936200053
Tác giả #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS