NTM Solutions

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

Pivotal GemFire là gì? What is Pivotal GemFire?

Pivotal GemFire® là một kho lưu trữ dữ liệu phân tán thời gian thực, giải quyết các vấn đề khó khăn của các hệ thống phân tán cho bạn. 

Nó cung cấp một giao diện Java quen thuộc để tương tác với dữ liệu có độ phức tạp và hình dạng tùy ý và cung cấp cho các bộ dữ liệu và người dùng ngày càng phát triển với khả năng mở rộng tuyến tính, thời gian hoạt động liên tục và hiệu suất có thể dự đoán được. 

Với GemFire, bạn có thể có tính nhất quán dữ liệu trong môi trường đàn hồi được xây dựng cho đám mây. 

Bạn có thể truy cập các đơn đặt hàng thông tin có cường độ nhanh hơn. 

Bạn có thể tương quan các luồng dữ liệu với các cửa hàng dữ liệu doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong đó tính toán cho tổ chức của bạn.

Xem bài demo Pivotal GemFire: https://spring.io/guides/gs/accessing-data-gemfire/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS