NTM Solutions

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

NoSQL là gì? What is NoSQL?

NoSQL (Non-Relational SQL) là dạng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được ra đời như một mô hình tiến bộ hơn về tốc độ, tính năng,… so với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS. 

NoSQL có kiểu dữ liệu JSON. 

Đây là dạng dữ liệu kiểu key và value cùng với hiệu suất nhanh và khả năng mở rộng không bị ràng buộc bởi việc tạo khóa ngoại, khóa chính,… nên được ưa chuộng và sử dụng rất phổ biến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS