NTM Solutions

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Công nghệ mạng LAN

I. KHÁI NIỆM:

– Địa lý: thường nằm trong phạm vi địa lý nhỏ (một tòa nhà, khuôn viên trường đại học) với bán kính không quá ~10km
– Tốc độ truyền cao ~100Mbps. Độ tin cậy cao ~10-8 – 10-11
– Quản lý : thường thuộc sở hữu của một tổ chức. Do đó việc quản lý và khai thác thường thống nhất và tập trung
– Kiến trúc mạng LAN: LAN topology

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

Xem mục lục tất cả bài viết Powerpoint

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide.

Tất cả phần cấu hình đều nằm trong tab ANIMATIONS.

Đầu tiên ta chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng -> chọn hiệu ứng xuất hiện cho đối tượng đó và cấu hình hiệu ứng.

 • Effect Options: tùy chọn của hiệu ứng.
 • Add Animation: thêm hiệu ứng cho đối tượng.
 • Animation Pane: ẩn hiện thanh cấu hình hiệu ứng.
 • Trigger: xác định cách hiệu ứng sẽ xuất hiện.
o On click of : khi bấm vào 01 đối tượng trong slide
o   On bookmark: khi bấm vào 01 bookmark định sẵn (cái này bạn phải chèn bookmark trước).
 • Animation Painter: copy hiệu ứng cho các đối tượng khác (giống tính năng Format Painter của Word)
 • Start:
o   Onlick – hiệu ứng xuất hiện khi bấm chuột.
o   With Previous – hiệu ứng xuất hiện cũng lúc với hiệu ứng trước.
o  After Previous – hiệu ứng xuất hiện ngay sau khi hiệu ứng trước kết thúc.
 • Duration: thời gian diễn ra hiệu ứng
 • Delay: hiệu ứng sẽ xuất hiện sau 01 khoảng thời gian định sẵn (độ trễ).

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Giới thiệu về các kỳ thi cấp giấy chứng nhận AdWords

Các kỳ thi cấp giấy chứng nhận AdWords được thiết kế để kiểm tra kiến thức của bạn về các phương pháp quảng cáo trực tuyến hay nhất và AdWords, là điều kiện bắt buộc để được chứng nhận về AdWords.

Bài viết này có thông tin về các kỳ thi, bao gồm cả cách để chuẩn bị cho các kỳ thi và cách truy cập chúng. Bài viết cũng bao gồm thông tin về điểm đỗ và giới hạn thời gian cho mỗi kỳ thi.

Trước khi bạn bắt đầu

Bạn cần đăng ký Google Partners để truy cập vào các kỳ thi AdWords.

Giới thiệu về kỳ thi

Các kỳ thi cấp giấy chứng nhận AdWords được thiết kế để kiểm tra kiến thức của bạn về các khái niệm quảng cáo trực tuyến cơ bản và nâng cao, bao gồm các khái niệm sau:
 • Giá trị phụ của quảng cáo trực tuyến
 • Thiết lập và quản lý chiến dịch
 • Đo lường
 • Tối ưu hóa

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Xem mục lục tất cả bài viết Powerpoint

Hiệu ứng cho slide là hiệu ứng xảy ra sau khi ta bấm nút qua slide kế tiếp.

Để thấy được các hiệu ứng này 01 cách rõ nét, đầu tiên các bạn phải vào đây chỉnh:

Menu File-> Options -> chọn mục Advanced -> Chọn mục Disable Slide Show hardware graphics accelaration


Nhấp chuột chọn slide muốn tạo hiệu ứng -> tab Transition -> Chọn hiệu ứng trong mục Transition to this slide ( ở đây tôi chọn thử hiệu ứng Curtain).

Nếu tạo thành công sẽ có 01 hình ngôi sao xuất hiện cạnh slide đó.
Facebook Youtube RSS