NTM Solutions

Mục lục - khóa học vi tính văn phòng - khoa hoc vi tinh van phong

https://bit.ly/loptinhocvanphong
  1. Vi tính căn bản.
  2. Microsoft Word.
  3. Microsoft Excel.
  4. Microsoft Outlook.
  5. Microsoft PowerPoint.
  6. Microsoft Access.
  7. VBA Macro.

P/S: các bạn hãy lưu tấm hình QR code này vào trong máy để khi cần học lấy ra cho tiện.


#drM
hotline: 18006800-02439156886-02836100816
hotline: 0981550510-0904860899-02838351056-0902936936-0904860899-0903100305-02822152521-0988646000-0983637549-0436284956-0812114345-0818552558-0903678395-0989398395-0932413041-0973201848-0931144858-0914444343-0904060008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS