NTM Solutions

Mục lục - khóa học microsoft powerpoint - khoa hoc microsoft powerpoint

#hocpowerpoint


Power point là 01 phần mềm dùng để trình chiếu tài liệu phát từ laptop (chủ yếu) -> kết nối với 01 máy chiếu (projector) qua cáp.

Có 02 loại cáp thông dụng nối từ máy chiếu -> laptop
  1. VGA – truyền hình ảnh

  2. HDMI – truyền hình ảnh + âm thanh

Trên máy chiếu có nút để chỉnh độ tập trung hình ảnh ( xa hay gần) -> nếu hình ảnh trên màn chiếu bị mờ -> vặn nút này (thường là núm tròn bao quanh thấu kính của projector)

Thông tin liên hệ:


P/S: các bạn hãy lưu tấm hình QR code này vào trong máy để khi cần học lấy ra cho tiện.


#drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS