NTM Solutions

Mục lục - Microsoft POWERPOINT

#hocpowerpoint


Power point là 01 phần mềm dùng để trình chiếu tài liệu phát từ laptop (chủ yếu) -> kết nối với 01 máy chiếu (projector) qua cáp.

Có 02 loại cáp thông dụng nối từ máy chiếu -> laptop
  1. VGA – truyền hình ảnh

  2. HDMI – truyền hình ảnh + âm thanh

Trên máy chiếu có nút để chỉnh độ tập trung hình ảnh ( xa hay gần) -> nếu hình ảnh trên màn chiếu bị mờ -> vặn nút này (thường là núm tròn bao quanh thấu kính của projector)

Thông tin liên hệ:

#drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS