NTM Solutions

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

MÃ MORSE

Những ai am hiểu công nghệ thông tin và yêu thích mật mã chắc cũng từng nghe qua mã mọt (MORSE)

là phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của 02 khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, là dấu chấm (dot) và dấu gạch ngang (dash).

Mã Morse được đặt theo tên của Samuel Morse, nhà phát minh điện báo.

Đây là bức điện báo đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Bức điện báo đầu tiên trên thế giới
Nội dung thông điệp là: “What hath God wrought”

Bảng mã Morse quốc tế bao gồm 26 chữ cái tiếng Anh không phân biệt HOA-thường.

Mỗi chữ cái được hình thành bởi các dấu chấm gạch ngang.

Thời lượng dấu chấm là đơn vị đo cơ bản.

Thời lượng gạch ngang gấp 03 lần dấu chấm.

Bảng mã Morse quốc tế

Mỗi dấu chấm hoặc dấu gạch ngang trong một ký tự được theo sau bởi khoảng thời gian vắng mặt tín hiệu, được gọi là khoảng trắng, bằng với thời lượng dấu chấm.

02835368668-0837152408-02839200381-02839107273-02837361985-02839118357-0938825309

Các chữ cái của một từ được phân tách bằng khoảng trắng có thời lượng bằng 03 dấu chấm và các từ được phân tách bằng khoảng trắng bằng 07 dấu chấm.

0903923648-02838210647-02839203594-02838233754-02838211519-02838218232-02838257986

Chữ E phổ biến nhất trong tiếng Anh nên có mã ngắn nhất: 01 dấu chấm.

02862908998-0903781544-02839259533-0984406099-02837152408-0898860998

Ta cũng có thể truyền mã Morse bằng việc bật tắt đèn (pin). Gạch ngang sẽ bật đèn sáng lâu gấp 03 lần dấu chấm.

Ngoài ra cũng có thể dùng âm thanh để truyền mã Morse. Ví dụ: tít là dấu chấm, te là gạch ngang chẳng hạn. Hoặc bấm còi, gạch ngang tiếng còi sẽ dài gấp 03 lần dấu chấm.

Mã Morse tín hiệu báo nguy hiểm thông dụng nhất là SOS (ét o ét)

…---… 03 dấu chấm 03 gạch ngang 03 dấu chấm

Còn chữ I LOVE U (chụt chụt)

..       .-..---…-.       ..-

I ..

L .-..

O ---

V …-

E .

U ..-

Các chữ cái đặc biệt trong Tiếng Việt được mã hóa như sau:

 = AA

Ă = AW

Ô = OO

Ê = EE

Đ = DD

ƯƠ= UOW

Ư = UW

Ơ = OW

Dấu Tiếng Việt thì mã hóa như sau:

Sắc = S

Huyền = F

Hỏi = R

Ngã = X

Nặng = J

0984811114-0973020245-0939697063-0908782227-0908902812-0903802854-0977948945

Để đọc thêm về mã Morse các bạn vào đây.

Nếu thấy hay các bạn hãy bấm LIKESHARE bài viết này nhé.

Hãy ủng hộ công sức mình đi sưu tầm bài viết này bằng cách mua hàng qua trang quảng cáo sau.

Hoặc ủng hộ TIKIXU cho mình khi mua hàng tại trang: 

https://www.facebook.com/sankhuyenmaisince2022

Sưu tầm bởi #drM

02873007898-0353711506-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS