NTM Solutions

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

KHÓA HỌC JAVASCRIPT- BÀI 02: Mã JavaScript đặt ở đâu

Mục lục học JavaScript

1.Thẻ <script>

Trong tập tin HTML, đoạn mã JavaScript được chèn giữa cặp thẻ <script></script>

Trong các phiên bản cũ có thể khai báo thêm như sau: <script type="text/javascript">

Hiện nay thì JavaScript đã là mặc định trong HTML nên cũng không cần khai báo như vậy.


<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Tự học JavaScript</title>

</head>

<body>

<h1>JavaScript trong phần body</h1>

<p id="demo"></p>

<script>

document.getElementById("demo").innerHTML = "Chụt chụt chụt JavaScript!!!";

</script>

</body>

</html>Facebook Youtube RSS