NTM Solutions

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

TypeScript là gì? What is TypeScript?

TypeScript is a strongly typed programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any scale.

TypeScript là một ngôn ngữ được biên dịch thành JavaScript, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp. Nó kế thừa nhiều khái niệm từ các ngôn ngữ như C# và Java, những ngôn ngữ nghiêm ngặt và có trật tự trái ngược với sự thoải mái và free-typed của JavaScriptt.

TypeScript là một dự án mã nguồn mở nhưng được phát triển và duy trì bởi Microsoft và vì vậy nó được hỗ trợ sẵn trong nền tảng Visual Studio của Microsoft.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS