NTM Solutions

Mục lục-Vi tính căn bản

 

http://bit.ly/vitinhcoban

  • Bài 01-Lịch sử và cấu tạo máy tính.

  • Bài 02-Các thao tác cơ bản trong hệ điều hành Windows.

  • Bài 03-Cách sử dụng 01 số phần mềm thông dụng.


Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS