NTM Solutions

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Self XSS là gì? What is Self XSS?

Self XSS (Seft Cross – site Scripting­) là một sự kết hợp của kỹ thuật social engineering và một lỗ hổng trình duyệt, về cơ bản, nó được thiết kế để lừa đảo người dùng Facebook bằng việc truy cập vào tài khoản của họ. Để lây nhiễm sang cho người dùng, những kẻ lừa đảo gửi một tin nhắn giả danh là một công ty hay một tổ chức đáng tin cậy nào đó qua email hoặc một bài đăng trên Facebook đến một trong những người bạn nằm trong danh sách các nạn nhân được nhắm đến.

Kẻ tấn công sẽ lừa người dùng rằng họ có thể hack được tài khoản Facebook của ai đó nếu làm theo các hướng dẫn như bên dưới.Self XSS (Seft Cross – site Scripting­) là một sự kết hợp của kỹ thuật social engineering và một lỗ hổng trình duyệt, về cơ bản, nó được thiết kế để lừa đảo người dùng Facebook bằng việc truy cập vào tài khoản của họ. Để lây nhiễm sang cho người dùng, những kẻ lừa đảo gửi một tin nhắn giả danh là một công ty hay một tổ chức đáng tin cậy nào đó qua email hoặc một bài đăng trên Facebook đến một trong những người bạn nằm trong danh sách các nạn nhân được nhắm đến.

Kẻ tấn công sẽ lừa người dùng rằng họ có thể hack được tài khoản Facebook của ai đó nếu làm theo các hướng dẫn như bên dưới.

Xem thêm: https://securitydaily.net/tro-lua-dao-moi-self-xss-tren-facebook/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS