NTM Solutions

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

SOAP Web Service là gì? What is SOAP?

SOAP là viết tắt của Simple Object Access Protocol. Nó là một giao thức dựa trên XML để truy cập các web services.

SOAP được khuyến cáo bởi W3C cho giao tiếp giữa hai ứng dụng.

Đó là nền tảng độc lập và ngôn ngữ độc lập. Vì dựa trên XML nên SOAP là một giao thức không phụ thuộc platform cũng như bất kì ngôn ngữ lập trình nào. Chúng ta có thể viết bằng Java, PHP, .NET, … và triển khai trên Window, Linux,…

Xem bài demo SOAP : https://spring.io/guides/gs/consuming-web-service/

Xem thêm về SOAP: https://viettuts.vn/web-service/web-service-la-gi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS