NTM Solutions

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

Giới thiệu tool Swagger - Màn hình màu cho JUnit Tests

[ Link bài viết gốc ]

Mến chào các bạn lần đầu đến với chủ đề Java Spring trên lopHocViTinh.com!

Hôm nay chúng ta sẽ demo 01 Restful API Backend có gắn thêm đồ chơi Swagger - công cụ tương tự Junit Tests nhưng có màn hình dạng web cực kỳ trực quan - dễ sử dụng.

Đầu tiên chúng ta tạo mới 01 project Spring Boot bằng cách vào trang này:

https://start.spring.io/

p/s: các bạn cũng có thể tạo project trong IDE của mình đang có (Ví dụ: IntelliJ Idea hoặc VS Code)

Facebook Youtube RSS