NTM Solutions

Mục lục - MCSA

#hocmcsa
http://bit.ly/tuhocmcsa

 • Đăng ký kênh tại đâyhttps://www.youtube.com/channel/UCXjV9sLt3WgamL7vofLofow?sub_confirmation=1
 • Trang fan pagehttps://www.facebook.com/lophocvitinhcom
 • Trang webhttp://lophocvitinh.com

 • NỘI DUNG HỌC MCSA 2008

  Phần 1 - Mạng Căn Bản & Windows 7

  Phần 2 - Exam 70-646: Windows Server 2008 , Server Administrator

  + 6430B: Planning for Windows Server 2008 Servers
  + 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows

  Phần 3 - Exam 70-640: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

  + 6425B: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Service
  + 6426B: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
  + 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

  Phần 4 - Exam 70-642: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring

  + 6421A: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
  + 6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

  Phần 5 - Exam 70-157: Forefront Integrated Security

  + Install and Configure Forefront Threat Management Gateway

  Phần 6 - Exam 70-662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring

  + 10135B: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

  Phần 7 - Tăng cường Chuyên đề Quản Trị Hệ Thống Mạng Doanh Nghiệp

  + Network Load Balancing & Clustering
  + VPN Gateway to Gateway/Client Over xDSL
  + Mail Server Online/Offline
  + LAB CUỐI KHÓA :Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế.


  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Facebook Youtube RSS