NTM Solutions

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

Giới thiệu tool Swagger - Màn hình màu cho JUnit Tests

[ Link bài viết gốc ]

Mến chào các bạn lần đầu đến với chủ đề Java Spring trên lopHocViTinh.com!

Hôm nay chúng ta sẽ demo 01 Restful API Backend có gắn thêm đồ chơi Swagger - công cụ tương tự Junit Tests nhưng có màn hình dạng web cực kỳ trực quan - dễ sử dụng.

Đầu tiên chúng ta tạo mới 01 project Spring Boot bằng cách vào trang này:

https://start.spring.io/

p/s: các bạn cũng có thể tạo project trong IDE của mình đang có (Ví dụ: IntelliJ Idea hoặc VS Code)

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Thuộc tính position trong CSS - 2023

[ Link bài viết gốc ]

+ Thuộc tính position dùng xác định vị trí của 01 phần tử HTML trên màn hình trình duyệt (viewport)

+ Thuộc tính position rất dễ gây nhầm lẫn trong css.

+ Bây giờ, chúng ta...dzô!!!

+ Tạo ngay 01 file html với 02 thẻ div lồng nhau như sau:

<div class="container">

<div class="child">Nhân vật CHÍNH là tui đây</div>

</div>

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

AWS là gì? What is AWS?

+ AWS - Amazon Web Services  là dịch vụ điện toán đám mây trên web của công ty Amazon

+ Xem câu trả lời chính thức AWS là gì từ Amazon tại đây: https://aws.amazon.com/vi/what-is-aws/

+ 03 phút giới thiệu từ Amazon official:

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Top 10 công ty outsourcing software hàng đầu ở Việt Nam

 1. FPT Software
  https://career.fpt-software.com/vi/
 2. Tập đoàn CMC
  https://cmcglobal.com.vn/career/
 3. Công ty TMA Solutions
  https://www.tma.vn/Viec-lam/ 
 4. Công ty Tinh Vân Group
  https://tuyendung.tinhvan.com/
 5. Công ty Groove Technology
  https://career.groovetechnology.com/
 6. Glass Egg Digital Media
  https://www.glassegg.com/co-hoi-nghe-nghiep/ 
 7. Công ty Mona Media
  https://mona.media/
 8. Công ty Global CyberSoft (Hitachi Vantara since 2020)
  https://www.hitachivantara.com/go/ve/home/
 9. Công ty Harvey Nash
  https://harveynash.anphabe.com/big-jobs
 10. Công ty MISA
  https://www.misa.vn/tuyen-dung
p/S: danh sách này chỉ là tham khảo, có thể thay đổi theo từng năm.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Demo ứng dụng giỏ hàng shopping cart bằng KnockoutJS

01. index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Includes nested dropdowns and a string formatting function</title>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/knockout/3.5.1/knockout-latest.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="sample.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
Facebook Youtube RSS