NTM Solutions

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

AWS là gì? What is AWS?

+ AWS - Amazon Web Services  là dịch vụ điện toán đám mây trên web của công ty Amazon

+ Xem câu trả lời chính thức AWS là gì từ Amazon tại đây: https://aws.amazon.com/vi/what-is-aws/

+ 03 phút giới thiệu từ Amazon official:

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Top 10 công ty outsourcing software hàng đầu ở Việt Nam

 1. FPT Software
  https://career.fpt-software.com/vi/
 2. Tập đoàn CMC
  https://cmcglobal.com.vn/career/
 3. Công ty TMA Solutions
  https://www.tma.vn/Viec-lam/ 
 4. Công ty Tinh Vân Group
  https://tuyendung.tinhvan.com/
 5. Công ty Groove Technology
  https://career.groovetechnology.com/
 6. Glass Egg Digital Media
  https://www.glassegg.com/co-hoi-nghe-nghiep/ 
 7. Công ty Mona Media
  https://mona.media/
 8. Công ty Global CyberSoft (Hitachi Vantara since 2020)
  https://www.hitachivantara.com/go/ve/home/
 9. Công ty Harvey Nash
  https://harveynash.anphabe.com/big-jobs
 10. Công ty MISA
  https://www.misa.vn/tuyen-dung
p/S: danh sách này chỉ là tham khảo, có thể thay đổi theo từng năm.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Demo ứng dụng giỏ hàng shopping cart bằng KnockoutJS

01. index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Includes nested dropdowns and a string formatting function</title>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/knockout/3.5.1/knockout-latest.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="sample.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

KnockoutJS là gì? What is KnockoutJS?

+ KnockoutJS là 01 thư viện JavaScript đơn giản hoạt động theo mô hình Model-View-ViewModel (MVVM)

+ KnockoutJS xuất thân từ đại gia đình danh giá (đại học MIT - Huê Kỳ)

+ Trang web official của KnockoutJS: https://knockoutjs.com/

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

BackboneJS là gì? What is BackboneJS?

Backbone.js cung cấp cấu trúc cho các ứng dụng web bằng cách cung cấp các mô hình có ràng buộc khóa-giá trị và các sự kiện tùy chỉnh, các bộ sưu tập có API phong phú gồm vô số hàm, các dạng views có  khai báo xử lý sự kiện và kết nối tất cả với API hiện tại của bạn qua giao diện JSON RESTful.

Điều quan trọng nhất mà Backbone có thể giúp bạn là tách logic nghiệp vụ của bạn khỏi giao diện người dùng. Khi cả hai vướng mắc, thay đổi khá khó khăn; khi logic không phụ thuộc vào giao diện người dùng, giao diện của bạn sẽ trở nên dễ làm việc hơn.

Backbone cũng thuộc đại gia đình danh giá (đại học MIT - Huê Kỳ)

Backbone là 01 thành phần mã nguồn mở thuộc dự án DocumentCloud.

Trang web chính thức của Backbone JS : https://backbonejs.org/

Mulesoft là gì? What is Mulesoft?

MuleSoft là một “Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (iPaaS)” với chức năng chính là Mule Enterprise Service Bus (ESB), hệ thống phần mềm trung gian kết nối, tích hợp và truyền tải dữ liệu.

Với sức mạnh của CloudHub, MuleSoft trở thành một giải pháp iPaaS, kết hợp cùng khung framework được phát triển bằng Java, nền tảng MuleSoft Anypoint (Anypoint Platform) không chỉ cực kỳ linh hoạt trong việc kết nối hệ thống, phát triển các API, truyền tải dữ liệu, mà còn có hiệu suất ưu việt, tính vận hành ổn định và khả năng mở rộng theo chiều ngang.

Facebook Youtube RSS