NTM Solutions

Facebook Youtube Google+

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 25-Hướng dẫn định dạng PHP


#hoccodeigniter


Bài viết này mô tả các định dạng viết mã phải tuân thủ khi đóng góp xây dựng phát triển CodeIgniter. Không ai bắt buộc bạn dùng các kiểu định dạng này trong ứng dụng CodeIgniter của riêng bạn, cho dù chúng được khuyến cáo.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 24-Bảo mật web

#hoccodeigniter


Trang này mô tả vài “ví dụ kinh điển” liên quan đến bảo mật web, và các chi tiết của tính năng bảo mật trong CodeIgniter.
Ghi chú:
Nếu bạn muốn tìm liên hệ khi có vấn đề về bảo mật vui lòng tham khảo tại: user_guide/contributing/index.html
Bảo mật URI

CodeIgniter có khả năng hạn chế tốt các ký tự trong chuỗi URI nhằm giảm thiểu khả năng tác hại  của dữ liệu khi truyền vào ứng dụng của bạn. Các URIs chỉ có thể chứa các ký tự sau:
·         Chữ cái và số (chỉ ký tự latin)
·         Dấu ngã ~
·         Dấu phần trăm %
·         Dấu chấm .
·         Dấu hai chấm :
·         Dấu gạch dưới _
·         Dấu trừ -
·         Dấu cách khoảng

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 23-Câu lệnh thay thế trong PHP cho tập tin View


#hoccodeigniter


Nếu bạn không sử dụng phần biểu mẫu của CodeIgniter (user_guide/libraries/parser.html) , bạn sẽ dùng PHP thuần túy cho các tập tin View. Để giảm thiểu tối đa mã PHP trong các tập tin này, và làm cho nó dễ dàng xác định các khối mã ,khuyến cáo bạn dùng cú pháp thay thế  PHP để điều khiển các cấu trúc và  and short tag echo statements. Nếu bạn không quen với kiểu cú pháp này , nó cho phép bạn loại trừ  các dấu ngoặc trong đoạn mã, và loại trừ câu lệnh “echo”.

Hỗ trợ tự động Short Tag

Ghi chú:

Nếu bạn tìm thấy cú pháp được mô tả trong bài viết này không hoạt động trên máy chủ của bạn, điều đó có thể là do tính năng “short tags” bị vô hiệu hóa trong tập tin ini của PHP. CodeIgniter sẽ tùy chọn ghi đè lên các short tags 01 cách nhanh chóng, cho phép bạn sử dụng cú pháp đó ngay cả khi máy chủ của bạn không hỗ trợ. Tính năng này có thể được kích hoạt trong tập tin config/config.php

Hãy chú ý rằng nếu bạn dùng tính năng này, một khi lỗi PHP xuất hiện trong các tập tin view của bạn, thông điệp lỗi và số thứ tự dòng mã sẽ hiện ra chính xác. Thay vào đó, tất cả lỗi sẽ hiển thị trong các lỗi eval()

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 22-Xử lý trên nhiều môi trường


#hoccodeigniter


Các lập trình viên thường muốn hệ thống hành xử tùy theo ứng dụng chạy hay phát triển trong môi trường cụ thể nào. Ví dụ, 01 thông báo lỗi xuất ra màn hình là rất cần thiết và hữu ích khi phát triển ứng dụng, nhưng điều đó có thể vô tình lộ thông tin về bảo mật một khi ứng dụng đã online.

Hằng số ENVIRONMENT

Mặc định, CodeIgniter có hằng số môi trường thiết lập để dùng các giá trị cung cấp trong biến $_SERVER['CI_ENV'], trái với mặc định trong môi trường phát triển ứng dụng. Trong tập tin index.php ở thư mục gốc, bạn sẽ thấy:

define('ENVIRONMENT', isset($_SERVER['CI_ENV']) ? $_SERVER['CI_ENV'] : 'development');

Biến Máy chủ này có thể được thiết lập trong tập tin .htaccess , hoặc phần cấu hình Apache dùng SetEnv. Các phương thức thay thế có sẵn cho máy chủ nginx và các msy chủ khác , hoặc bạn có thể xóa bỏ logic này hoàn toàn và thiết lập hằng dựa trên địa chỉ IP của máy chủ.

Để tạo thêm hiệu quả hơn nữa hành vi nào đó trong framework cơ bản (xem mục kế tiếp), bạn có thể dùng hằng số này trong môi trường phát triển của bạn để tách biệt môi trường mà bạn đang chạy.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 21-Quản lý ứng dụng

#hoccodeigniter

Mặc định giả dụ bạn chỉ có ý định dùng CodeIgniter để quản lý 01 ứng dụng mà bạn xây dựng trong thư mục application/ . Tuy nhiên, ta hoàn toàn có khả năng tạp ra 01 tập các ứng dụng chia sẽ chung 01 cài đặt CodeIgniter, hoặc thậm chí đổi tên hoặc thay đổi vị trí của thư mục application/

Đổi tên thư mục Application

Nếu bạn muốn đổi tên thư mục application bạn có thể làm được điều này khi mở tập tin index.php trong thư mục gốc của CI và đổi giá trị trong biến $application_folder

$application_folder = 'application';

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 20-Chạy chương trình bằng dòng lệnh CLI


#hoccodeigniter


Cũng giống như việc gọi 01 ứng dụng Controllers thông qua đường dẫn URL trên trình duyệt , chúng cũng có thể  được tải thông qua giao diện command-line (CLI).

Trước khi thực hành bài này các bạn phải thiết lập biến môi trường dẫn đến thư mục chứa tập tin php.exe bằng các bước sau:

·         Nhấp phải chuột vào My Compter (hoặc This PC) -> chọn Properties

·         Trong tab Advanced-> bấm nút Environment Variables…

·         Bấm nút New để tạo mới 01 đường dẫn và Dán vào đường dẫn đến thư mục chứa tập tin php.exe (trong hình dưới đây là phiên bản php5.6.35)

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Tự học CodeIgniter-Bài 19-Tính năng Profiling


#hoccodeigniter


Lớp Profiler sẽ hiển thị các kết quả điểm chuẩn (benchmark), các truy vấn bạn chạy, và dũ liệu trong $_POST ở cuối các trang. Thông tin này có thể hữu dụng suốt quá trình phát triển nhằm mục đích hỗ trợ cho việc biên dịchtối ưu hóa.

Khởi tạo lớp

Điểm quan trọng:

Lớp này KHÔNG cần được khởi tạo. Nó được tải tự động bởi thư viện Output nếu tính năng profiling được kích hoạt như được nêu dưới đây.