NTM Solutions

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Xe ô tô nước nào tốt hơn?


Hãy cùng so sánh ô tô của 04 quốc gia hàng đầu về công nghiệp ô tô hiện nay: Mỹ , Đức ,Nhật, Hàn.

Nguồn: Sưu Tầm

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Mọi thứ cần biết về iCloud


iCloud là dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây bắt đầu được hãng Apple công bố vào năm 2011.

Lịch sử iPhone tóm tắt như sau:

 1. iPhone 1 (2007)
 2. iPhone 3G (2008)
 3. iPhone 3GS (2009)
 4. iPhone 4 (2010)
 5. iPhone 4s (2011) => bắt đầu có iCloud
 6. iPhone 5 (2012)
 7. iPhone 5s và 5C (2013)
 8. iPhone 6 và 6 Plus (2014)
 9. iPhone 6s và 6s Plus (2015)
 10. iPhone SE (2016)
 11. iPhone 7 và 7 Plus (2016)
 12. iPhone 8 và 8 Plus, iPhone X (2017)
 13. iPhone XS, XS Max và iPhone XR (2018)
 14. iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max (2019)

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

NODEJS MYSQL-BÀI 12-CÂU LỆNH JOIN

Xem mục lục lập trình NodeJS


01-Nối 02 hay nhiều bảng

Bạn có thể nối các dòng tin từ 02 hay nhiều bảng, dựa trên các cột liên quan giữa chúng bằng câu lệnh JOIN

Giả sử ta có 01 bảng tên “users” và 01 bảng tên “products

Users
[
  { id: 1, name: 'John', favorite_product: 154},
  { id: 2, name: 'Peter', favorite_product: 154},
  { id: 3, name: 'Amy', favorite_product: 155},
  { id: 4, name: 'Hannah', favorite_product:},
  { id: 5, name: 'Michael', favorite_product:}
]

Products
[
  { id: 154, name: 'Chocolate Heaven' },
  { id: 155, name: 'Tasty Lemons' },
  { id: 156, name: 'Vanilla Dreams' }
]

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Đập hộp công nghệ-Review 03 cấp độ xe hybrid điện


Hybrid nhẹ (Mild hybrid Electric Vehicle – MHEV)

Hybrid thông thường (Hybrid Electric Vehicle– HEV)

Hybrid cắm sạc (Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV)
Facebook Youtube RSS