NTM Solutions

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Thông tin cuộc thi Everywhere's Initiative

 

Cuộc thi bắt đầu nhận đề án dự thi từ ngày 24 tháng 5 cho đến hết ngày 10 tháng 7. Để tìm hiểu thêm thông tin cũng như gửi sáng kiến về chương trình, có thể truy cập trang web www.visa.com.vn để tìm hiểu.
Cuộc thi do "đại gia" thẻ thanh toán VISA tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.
Facebook Youtube RSS