NTM Solutions

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

Docker là gì? What is Docker?

Docker là nền tảng phần mềm cho phép bạn dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng. Docker đóng gói phần mềm vào các đơn vị tiêu chuẩn hóa được gọi là container có mọi thứ mà phần mềm cần để chạy, trong đó có thư viện, công cụ hệ thống, mã và thời gian chạy. 

Bằng cách sử dụng Docker, bạn có thể nhanh chóng triển khai và thay đổi quy mô ứng dụng vào bất kỳ môi trường nào và biết chắc rằng mã của bạn sẽ chạy được.

Việc chạy Docker trên AWS đem đến cho các nhà phát triển và quản trị viên một phương thức dựng, vận chuyển và chạy ứng dụng phân phối ở quy mô bất kỳ có chi phí thấp và độ tin cậy cao.

Thông báo gần đây: Docker hợp tác với AWS để hỗ trợ các nhà phát triển nhanh chóng đưa ứng dụng hiện đại lên đám mây. Sự hợp tác này giúp nhà phát triển sử dụng Docker ComposeDocker Desktop để tận dụng cùng một quy trình làm việc cục bộ mà họ sử dụng ngày nay để triển khai các ứng dụng trên Amazon ECSAWS Fargate một cách liền mạch.

Xem thêm về cách thức hoạt động của Docker: https://aws.amazon.com/vi/docker/

Xem bài demo về Docker: https://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS