NTM Solutions

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

Vaadin là gì? What is Vaadin?

 Vaadin is a web app development platform for Java. It helps you build reliable web apps with great UX faster than before.


Vaadin framework là một framework dùng để phát triển một ứng dụng Java web, nó được thiết kế để lập trình viên có thể tạo ra và bảo trì các trang web với giao diện đẹp một cách dễ dàng, với một tập đa dạng các đối tượng được hỗ trợ cho việc thiết kế giao diện như Buttons, Tables, Trees và Layouts. 

Vaadin được phát triển dưới dạng phần mềm mã nguồn mở theo thỏa thuận Apache Software License 2.0 (http://vaadin.com/license), do đó có thể sử dụng nó cho các dự án miễn phí hoặc thương mại.

  • Kiến trúc của Vaadin :

architecture-vaadin.png

Vaadin hỗ trợ lập trình bằng ngôn ngữ Java cả ở Server side và Client side

  • Client side được phát triển dựa trên nền tảng Google Web Toolkit (GWT), điều này có nghĩa là phần tương tác ở trình duyệt có thể được viết bằng ngôn ngữ Java và có thể không cần quan tâm đến HTML, Javascript, CSS
  • Server side một ứng dụng Vaadin sẽ được thực thi như một servlet trong Java web server : nhận request từ phía client, xử lý yêu cầu sau đó trả lại response để client thay đổi dữ liệu hiển thị.

Xem bài demo Vaadin : https://spring.io/guides/gs/crud-with-vaadin/


Xem thêm cách cài đặt Vaadin: https://viblo.asia/p/xay-dung-web-application-su-dung-vaadin-framework-BAQ3vVEWGbOr


Tải Vaadin tại đây: https://vaadin.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS