NTM Solutions

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

Redux là gì? What is Redux?

Redux js là một thư viện Javascript giúp tạo ra thành một lớp quản lý trạng thái của ứng dụng. Được dựa trên nền tảng tư tưởng của ngôn ngữ Elm kiến trúc Flux do Facebook giới thiệu, do vậy Redux thường là bộ đôi kết hợp hoàn hảo với React (ReactJs và React Native).


Nguyên lý của Redux

  • Trạng thái (state) của toàn bộ ứng dụng được lưu trong trong 1 store duy nhất là 1 Object mô hình tree
  • Chỉ có 1 cách duy nhất để thay đổi trạng thái (state) đó là tạo ra một action (là 1 object mô tả những gì xảy ra)
  • Để chỉ rõ trạng thái (state) tree được thay đổi bởi 1 action bạn phải viết pure reducers.
Nguyên lý hoạt động Redux
  • Xem thêm về Redux: https://viblo.asia/p/redux-co-ban-m68Z00JdZkG
  • Trang offical Redux : https://redux.js.org/
  • Bài demo ReduxKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS