NTM Solutions

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

WebSocket là gì? What is websocket?

WebSocket là một kết nối 2 chiều, song song và liên tục giữa client và server. Sau khi một kết nối WebSocket được thiết lập, nó sẽ mở cho đến khi client hoặc server quyết định đóng kết nối này.


Một trường hợp sử dụng điển hình của WebSocket là một ứng dụng có nhiều người dùng giao tiếp với nhau, chẳng hạn như ứng dụng chat.

Xem demo ứng dụng chat dùng công nghệ webSocket: https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS