NTM Solutions

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts


Mỗi thông tin liên hệ của 01 người (bao gồm số điện thoại,tên,email,địa chỉ…) được gọi là Contacts.
01 nhóm các liên hệ gọi là Contact Group.

Để truy cập mục quản lý contact ta bấm chọn mục People ở ngay phía trên thanh trạng thái


1.      Tạo contact

Nhấp nút New Contact để tạo mới


+ Trong cửa sổ New Contact bạn phải điền 02 mục quan trọng: Full Name… (Tên đầy đủ) và Email…

+ Các mục còn lại bỏ trống cũng không sao. Sau cùng bấm nút Save & Close

2.     Tạo Contact group

Nhấp nút New Contact Group


Trong ô Name : nhập tên nhóm liên hệ.

Bấm nút Add Members-> Chọn 01 trong 03 mục để thêm liên hệ
  • From Outlook Contact : liên hệ tồn tại trong bộ nhớ Outlook
  • From Address book: các liên hệ mà ta đã lưu
  • New Email Contact: liên hệ hoàn toàn mới
Ở đây mình sẽ thêm từ các liên hệ đã lưu-> chọn From Address book


+ Trong cửa sổ Select members: contact -> chọn lần lượt các liên hệ muốn thêm vào nhóm và bấm vào nút Members -> Sau cùng bấm OK -> Bấm Save & Close

+ Để xóa liên hệ hay nhóm các liên hệ ta nhấp phải chuột -> Delete

+ Để chỉnh sửa liên hệ -> nhấp phải chuột bấm chọn Edit Contact.

Nếu còn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:
Nguồn: Lớp học vi tính .COM

Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS