NTM Solutions

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ


1.       Sản lượng xe bán ra trong năm 2010 của 04 hãng xeMenu Insert->Mục Chart->chọn 2D-Column


Menu Design->Bấm nút Select data (ở đây ta chỉ quét chọn dữ liệu năm 2010)->Bấm OK


Các bạn nhấp chuột lên vùng trống trong khung bản đồ sẽ thấy 03 cái nút


Theo thứ tự từ trên xuống

+ Chart Elements: thêm bớt các thành phần trong biểu đồ (các thành phần đó là gì, xuất hiện ở đâu các bạn cứ thử xem nhé). Trong ví dụ này tôi chọn thêm mục Axis Titles.

+ Chart Style: định dạng bảng

+ Chart Filter: Ẩn hiện các nhãn trên trục ngang->Chỉnh xong bấm Apply.Ta cũng có nút Select Data để chọn lại dữ liệu của biểu đồ.

Bây giờ ta quay lại biểu đồ và điền dữ liệu vào 02 mục Chart Title vs Axis Title=> Cuối cùng biểu đồ sẽ như thế này:


2.      Sản lượng xe bán ra theo từng năm 2010-2018


Menu Insert->Mục Chart->chọn 2D-ColumnTrong ô Chart data range->quét khối bảng dữ liệu sản lượng xe ô tô

Sau đó bấm nút Edit để chọn dữ liệu trục ngang (Horizontal)


Trong mục Axis label->quét chọn các năm vẽ sản lượng->Bấm OK->Bấm OK ở menu cũ

Các bạn vào mục CHART ELEMENTS thêm 02 mục sau: Axis Title vs Legend (có thể thêm đường xu hướng – Trend line của 01 nhãn hàng để xem sự tăng giảm sản lượng).

Cuối cùng ta được biểu đồ như sau:


3.       Sản lượng xe bán ra trong năm 2010 –biểu đồ hình bánh

Menu Insert-> Mục Charts-> Chọn 2D-Pie


Trong mục Chart data range-> quét chọn dữ liệu năm 2010


Trong mục CHART ELEMENTS-> Data Labels-> More Options…


Các bạn chọn như trong hình:


Cuối cùng ta sẽ được biểu đồ như hình sau:


Nếu còn chưa rõ mời các bạn xem video clip sau:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS