NTM Solutions

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Khi bạn thường xuyên nhận được email từ 01 người hay 01 chủ đề nào đó,

bạn muốn tách riêng email của người đó ra 01 thư mục để dễ quản lý -> ta tạo quy luật (rule) để khi có email từ người đó Outlook sẽ tự động đưa vào thư mục riêng.

Bước 1: tạo thư mục riêng


Nhấp phải chuột vào Inbox -> New Folder… => gõ tên thư mục . Ở đây tôi tạo thư mục tên Mạng xã hội  chứa các email từ facebook.


Bước 2: tạo quy luật (rule)

Trong thẻ Home -> Bấm Rules -> Create Rule… hoặc nhấp phải chuột lên email của người bạn muốn tạo rule -> Chọn Rules -> Create Rule…Check vào mục:
  • From : từ người nào/email nào
  • Subject contains : những email tiêu đề chứa chữ "Facebook"
  • Move the item to folder: chuyển những email thỏa điều kiện trên vào thư mục ->chọn Select Folder… -> Chọn thư mục Mạng xã hội vừa tạo trong Inbox

+ Trong cửa số hiện ra -> check vào mục Run this rule now… để tất cả email thỏa điều kiện sẽ bị chuyển vào thư mục Mạng xã hội.

+ Để quản lý các quy luật đã tạo -> thẻ HOME -> Rules -> Manage Rules & Alerts


+ Để sao lưu dự phòng các quy luật rule (phòng khi cài lại máy tính) -> bấm nút Options -> Export Rules…

+ Để nhập các quy luật rule từ file dự phòng ta chọn Import Rules…

Nếu còn gì chưa hiểu các bạn xem video clip sau:
Nguồn: Lớp học vi tính .COM

Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS