NTM Solutions

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP


Xem mục lục tất cả bài viết OutLook

Bài này mình viết cho những người am hiểu về IT nhé các bạn, bạn nào chỉ muốn tìm hiểu cách dùng Outlook => chuyển qua bài số 2 nhé.Xin cảm ơn.
Email hiện nay có 03 dạng dịch vụ:
  • Web mail ->check mail trên trình duyệt web (yahoo,gmail,Hotmail,…)
  • POP3 ->check mail trên 01 chương trình mail client (Outlook) và tải email về máy người dùng.
  • IMAP -> check mail trên 01 chương trình mail client nhưng không tải email về máy người dùng.
Bài viết này mình dùng Microsoft Outlook phiên bản 2013.
Các bạn vào menu File -> Account Settings

Bấm nút New…(nếu là lần đầu sử dụng Outlook thì không bấm gì cũng hiện ra cửa sổ này)
Trong cửa sổ Choose Service-> chọn Email Account
Trong cửa sổ Add Account -> chọn Manual setup or Additional server types
Trong cửa sổ Add Account (choose service) -> chọn POP or IMAP

1.       Cài đặt mail IMAP
Trong mục Account Type-> chọn IMAP
Your Name : tên của bạn
Email Address: địa chỉ email cài đặt
Incoming mail server: máy chủ mail đến (tùy tên miền)
Outgoing mail server (SMTP): máy chủ gửi mail (tùy tên miền)
User name: tên email (có 01 số trường hợp không gõ phần sau dấu @)
Password: mật khẩu email
Mail to keep offline: thời hạn giữ mail offline
Các bạn cũng có thể nhấp vào nút More Settings … để cấu hình cổng và chế độ bảo mật
Trong phần này có mục Server Timeouts là thời gian chờ để tải thư từ máy chủ.

2.       Cài đặt mail POP3
Trong mục Account Type -> chọn POP3
Các bạn điền như hình vẽ.
Ở đây bên phải cửa số ta thấy xuất hiện thêm 02 phần mới
Nút Test Account Settings… thử cấu hình email xem có đúng không
Nơi lưu file chứa email offline (bên IMAP không có)
Tương tự, ta nhấp chuột vào nút More Setting để thiết lập cổng Incoming và Outcoming của dịch vụ POP3.Mặc định là:
  • Incoming: 110
  • Outcoming: 25
Ở đây ta có thêm 01 mục mới nữa là Delivery:
  • Leave a copy of messages on the server -> để lại 01 bản sao trên máy chủ mail
  • Remove from server after -> xóa bản sao trên máy chủ mail sau x ngày
  • Remove from server when deleted from 'Deleted Items' -> xóa ngay khi xóa trong thùng rác Outlook

Cuối cùng ta bấm Next.Nếu quá trình gửi nhận email diễn ra bình thường sẽ có thông báo như sau:
Nếu báo lỗi các bạn quay lại phần cấu hình xem có sai gì không=> bấm Finish
Quay lại menu Account Setings -> Có 02 Tab quan trọng
  • Email -> lưu cấu hình mail
  • Data files -> lưu cấu hình tập tin chứa mail offline (.pst). Chú ý: nếu là dịch vụ IMAP không có phần này.
Nếu còn chưa hiểu các bạn xem thêm video clips sau:

Xem mục lục tất cả bài viết OutLook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS