NTM Solutions

Facebook Youtube Google+

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn


XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD


Các bạn gõ vào bài thơ sau:
 

1.    Làm chữ nghệ thuật


Quét khối tiêu đề bài thơ.

TAB INSERT -> WordArt-> chọn hiệu ứng mong muốn.

Chú ý: các bạn nhớ chọn thuộc tính Wraptext cho WordArt phù hợp nhé.


2.    Chữ đầu đoạn văn


Quét khối từ “Một thương…->Việt Nam”

TAB INSERT -> Drop Cap ->Drop Cap Options…

·         Lines to drop: chiều cao chữ đầu tiên của đoạn văn (tính theo dòng)

·         Distance from Text: khoảng cách từ chữ đầu đoạn đến văn bản.


Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD


Tác giả: #tiensim