NTM Solutions

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Khóa học Microsoft Word-Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

#vitinhvanphong
#hocwinword

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD


Các bạn gõ vào bài thơ sau:
 

1.    Làm chữ nghệ thuật


Quét khối tiêu đề bài thơ.

TAB INSERT -> WordArt-> chọn hiệu ứng mong muốn.

Chú ý: các bạn nhớ chọn thuộc tính Wraptext cho WordArt phù hợp nhé.

2.    Chữ đầu đoạn văn

Quét khối từ “Một thương…->Việt Nam”

TAB INSERT -> Drop Cap ->Drop Cap Options…

·         Lines to drop: chiều cao chữ đầu tiên của đoạn văn (tính theo dòng)

·         Distance from Text: khoảng cách từ chữ đầu đoạn đến văn bản.Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

XEM MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT MICROSOFT WORD


Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS