NTM Solutions

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Khóa học Microsoft Word-Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

#vitinhvanphong
#hocwinword

1.    Giới thiệu thanh công cụ trong Microsoft Word
Nhóm 01 là thanh công cụ menu chứa hầu như toàn bộ các lệnh của chương trình.

Ngay dưới lần lượt là các nhóm:

a.       Clipboard: các lệnh liên quan đến bộ nhớ tạm( copy, cắt, dán, copy định dạng).

b.      Font: các lệnh liên quan đến định dạng chữ.

c.       Paragraph: các lệnh xử lý đoạn văn bản.

d.      Styles: các lệnh định dạng phong cách chữ, tiêu đề.

e.      Editing: tìm kiếm chữ, thay thế chữ, chọn văn bản và đối tượng.

Ở góc trái trên cùng, các bạn rê chuột lên các nút lần lượt sẽ thấy hiện ra chữ giải thích:

a.       Save: lưu các thay đổi.

b.      Undo: quay lại hành động trước đó.

c.       Repeat: lặp lại hành động trước đó.

Ở góc phải trên cùng là nhóm phím liên quan đến cửa số. Tương tự, các bạn rê chuột lên các nút để thấy các dòng chữ giải thích:

a.       Help: hiện ra mục giúp đỡ (phím tắt là F1)

b.      Ribbon Display Option: tuỳ chọn tắt mở các thanh công cụ.

c.       Minimize, Restore Down, Close: nhóm lệnh cửa sổ.

Trong các bài sau chúng ta sẽ học chi tiết về các nhóm công cụ này.
2.    Tạo mới

Menu FILE- Chọn New -Chọn các loại biểu mẫu có sẵn (ở đây ta chọn Blank Document để tạo biểu mẫu trống).

Ngoài ra, các bạn cũng có thể dùng phím tắt Ctrl + n để tạo mới một file.

3.    Mở


Menu FILE - Chọn Open (phím tắt Ctrl + o)

Nếu muốn mở 01 tập tin trong máy tính hiện hành -> chọn Computer -> Browse

Nếu muốn mở 01 tập tin trên Google Drive -> Chọn One Drive -> Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Nếu muốn mở 01 tập tin đã từng mở gần đây -> Chọn Recent Documents

Tuỳ chọn Add a place cho ta thêm 01 lựa chọn mở file trên Office sharepoint

4.    Lưu tập tin


Menu FILE - Chọn Save để lưu các thay đối. Nếu bạn chưa đặt tên tập tin, chương trình sẽ đưa bạn đến cửa sổ Save As.

Menu FILE - Chọn Save As để lưu mới một tập tin hoặc lưu ở 01 nơi khác, tên khác. Quá trình chọn nơi lưu tập tin giống y hệt quá trình mở 01 tập tin.

Microsoft Word cho phép lưu văn bản với nhiều định dạng có chức năng khác nhau, tuy nhiên ở cấp độ này ta nên chọn định dạng văn bản mặc định (đuôi docx hoặc doc)

5.    In tập tin


Menu FILE – Chọn Print

Trong mục Copies, nhập số bản in nhân bản

Mục Printer -> chọn máy in

Mục Pages: a-b (từ trang thứ a-> trang thứ b)

Các bạn bấm vào liên kết Page Setup nếu muốn có các tuỳ chọn sâu hơn về trang in.


6.    Chia sẻ


Menu FILE -> Chọn Share

Invite People -> đăng tải lên thư mục OneDrive và mời mọi người trong danh sách liên hệ xem.

Email -> biến văn bản thành tập tin đính kèm và gửi qua email.

Present Online -> trình diễn văn bản trực tuyến, bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem và tải về tài liệu.

Post to Blog -> đăng văn bản lên các trang blog.

7.    Xuất file


Menu FILE -> chọn Export

Xuất ra các định dạng tập tin khác như: PDF, XPS,…

8.    Đóng


Menu FILE - Chọn CLOSE để đóng văn bản hiện tại

Phím tắt Ctrl + F4.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video hướng dẫn sau:


Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS