NTM Solutions

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Tin học văn phòng – Excel – Bài 05 – Xử lý chuỗi

1.       Chiều dài chuỗi
Cú pháp: LEN(“chuỗi”)
2.       Cắt chuỗi từ bên phải
Cú pháp: RIGHT(“chuỗi”,số ký tự muốn cắt)
Ví dụ:
3.       Cắt chuỗi từ bên trái
Cú pháp: LEFT(“chuỗi”,số ký tự muốn cắt)
Ví dụ:
4.       Cắt chuỗi từ vị trí bất kỳ
Cú pháp: MID(“Chuỗi”,vị trí bắt đầu, số ký tự muốn cắt)
Ví dụ:
5.       Nối 02 chuỗi
Cú pháp: CONCATENATE(“chuỗi 1”,”chuỗi 2”,…,”chuỗi n”) hoặc Chuỗi 1 & Chuỗi 2 & …Chuỗi n
6.       Định dạng chữ Hoa – thường
·         Cú pháp: LOWER(“Chuỗi”) => chữ thường hết
·         Cú pháp: UPPER(“Chuỗi”) => CHỮ HOA
·         Cú pháp: PROPER(“Chuỗi”) => Chữ Hoa Đầu Từ
7.       Cắt khoảng trắng trong chuỗi
Cú pháp: TRIM(“Chuỗi”) => chỉ cắt được khoảng trắng ở 02 đầu chuỗi (ở giữa không cắt được)Nếu vẫn còn chưa hiểu mời các bạn xem video clip sau:

Xem mục lục tất cả bài viết Excel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS