NTM Solutions

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – Excel – Bài 05 – Xử lý chuỗi

1.       Chiều dài chuỗi

Cú pháp: LEN("chuỗi")

2.       Cắt chuỗi từ bên phải

Cú pháp: RIGHT("chuỗi", số ký tự muốn cắt)
Ví dụ:

3.       Cắt chuỗi từ bên trái

Cú pháp: LEFT("chuỗi",số ký tự muốn cắt)
Ví dụ:

4.       Cắt chuỗi từ vị trí bất kỳ

Cú pháp: MID("Chuỗi",vị trí bắt đầu, số ký tự muốn cắt)
Ví dụ:

5.       Nối 02 chuỗi

Cú pháp: CONCATENATE("chuỗi 1","chuỗi 2",…,"chuỗi n") hoặc Chuỗi 1 & Chuỗi 2 & …Chuỗi n

6.       Định dạng chữ Hoa – thường

·         Cú pháp: LOWER("Chuỗi") => chữ thường hết
·         Cú pháp: UPPER("Chuỗi") => CHỮ HOA
·         Cú pháp: PROPER("Chuỗi") => Chữ Hoa Đầu Từ

7.       Cắt khoảng trắng trong chuỗi

Cú pháp: TRIM("Chuỗi") => chỉ cắt được khoảng trắng ở 02 đầu chuỗi (ở giữa không cắt được)Nếu vẫn còn chưa hiểu mời các bạn xem video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS