NTM Solutions

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Khóa học vi tính văn phòng - Excel - Bài 01 - Giới thiệu Excel và các khái niệm cơ bản

Excel là phần mềm xử lý bảng tính hàng đầu hiện nay do hãng Microsoft phát triển.

Các bạn xem thêm lịch sử và phát triển tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel

2.       Workbook

+ Là tập hợp bảng tính lưu trữ thông tin trong Excel.

+ 01 workbook chứa các Worsheet.

+ Để tạo mới 01 Workbook rỗng (blank workbook) ta mở Excel lên chọn Blank Workbook


3.       Worksheet

+ Là bảng tính lưu trữ tập hợp các ô cell.

+ Tạo mới bảng tính bằng cách nhấp chuột vào dấu cộng kế bên tên worksheet (trong hình là sheet1)

Ngoài ra ta cũng có thể nhấp phải chuột vào tên sheet (ví dụ: sheet1) và chọn Insert->Worksheet->OK

4.       Dòng

Là tập hợp toàn bộ các ô theo chiều ngang được đánh số từ 1


5.       Cột

Là tập hợp toàn bộ các ô theo chiều dọc được đánh thứ tự bằng chữ cái (bắt đầu từ chữ A)


6.       Ô Cell

+ Là các ô trong 01 worksheet có tọa độ nhất định chứa thông tin bảng tính hoặc hàm.

+ Tọa độ ô được quy ước như sau (cột-dòng)

Ví dụ: trong hình tôi đang chọn ô C3 (cột C-dòng số 3)


Trong 01 ô có 03 loại mũi tên:

·         Chọn(select) :hiện ra khi rê chuột vào bên trong vùng chọn hoặc ô chọn, hình chữ thập trắng.
·         Di chuyển (move): hiện ra khi rê chuột vào cạnh của vùng chọn, hình mũi tên trắng nằm trên mũi tên đen 04 đầu.
·         Sao chép (copy): hiện ra khi rê chuột vào góc phải bên dưới vùng chọn, hình chữ thập đen

7.       Vùng chọn Selection

+ Để tạo vùng chọn, ta dùng mũi tên select ->Nhấp chuột trái giữ luôn và rê chuột ta sẽ có 01 vùng chọn.

+ Vùng chọn cũng có thể là 01 ô.

+ Là tập hợp các ô có màu tối hơn các ô còn lại( mặc định các ô trong Excel chưa được chọn sẽ có màu trắng).

Ví dụ: tạo vùng chọn từ ô B3:E9 (B3 đến E9)


8.       Các thanh công cụ,TAB và nút

+ Trên cùng bên trái (số 1 trong hình) là thanh công cụ Quick Access Toolbar với các nút:cửa sổ,save,undo, redo, truy cập nhanh các tính năng.


+ Trên cùng bên phải là các nút: giúp đỡ,các tùy chọn hiển thị Ribbon,thu nhỏ, phóng to.

+ Tab chứa tập hợp các nút lệnh.Trong hình vẽ là các tab File->Home->Insert->Page Layout->Formulas->Data->Review->View->Developer


+ Đi kèm với các TAB là các nút lệnh (Copy, Paste,…)

+ Ngay dưới các nút lệnh là thanh công thức Formula Bar (Menu View->Check Formula Bar)

9.       Hàm vs dữ liệu.

+ Để nhập dữ liệu vào 01 ô -> nhấp chuột trái chọn ô đó và gõ-> gõ xong bấm Enter

+ Để nhập hàm vào 01 ô-> nhấp chuột trái chọn ô đó và gõ dấu =hàm

+ Để xóa toàn bộ dữ liệu của 01 ô ->nhấp chuột trái chọn ô đó-> phím delete

+ Để sửa dữ liệu trong 01 ô -> nhấp chuột trái 02 cái(double click) vào ô muốn sửa(hoặc dùng phím F2)-> dùng phím mũi tên hoặc con trỏ để di chuyển đến chữ muốn sửa-> sửa xong bấm enter

Ví dụ:

Ô C2 các bạn nhập =A2+B2

+ Sau đó copy hàm xuống đến ô C7 (bằng cách dùng mũi tên chữ thập đen nhấp trái giữ luôn rồi kéo xuống, xem lại tại mục 6)

+ Như vậy khi ta bấm chuột chọn các ô từ C2:C7 thì thấy trên thanh công thức xuất hiện hàm (công thức) =An+Bn.

+ Khi bấm chuột vào các ô từ A2:B7 =>trên thanh công thức chỉ xuất hiện giá trị của ô.


Nếu vẫn chưa hiểu mời các bạn xem video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS