NTM Solutions

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

1.       Cách gõ định dạng ngày chuẩn trong Excel

+ Bạn gõ giống như định dạng của đồng hồ hệ thống máy tính.

+ Nếu gõ đúng định dạng ngày => khi chuyển dữ liệu sang General sẽ xuất hiện 01 chuỗi 05 số liền nhau.


+ Định dạng ngày có 02 loại:

·         Short date: ngày-tháng-năm (loại này hay xài)
·         Long date: Thứ-ngày-tháng-năm

Ngoài ra ta có thể gõ thêm giờ - phút - giây(nên tách riêng để dễ xử lý).

2.       Hàm tách ngày – DAY

Cú pháp: DAY(dữ liệu ngày)

3.       Hàm tách tháng – MONTH

Cú pháp: MONTH(dữ liệu ngày)

4.       Hàm tách năm – YEAR

Cú pháp: YEAR(dữ liệu ngày)

5.       Tính khoảng cách giữa 02 ngày

Cú pháp: DAYS(ngày bắt đầu, ngày kết thúc) hoặc lấy 02 ngày trừ nhau trực tiếp

6.       Hiển thị ngày giờ hiện tại

a.       Hàm NOW()
Hiển thị ngày - giờ hiện tại của máy tính.

b.      Hàm TODAY()
Hiển thị ngày hiện tại của máy tính.

7.       Hiển thị thứ trong tuần

Cú pháp: WEEKDAY(dữ liệu ngày)


8.       Tính ngày làm việc NETWORKDAYS

Cú pháp: NETWORKDAYS(ngày bắt đầu, ngày kết thúc,[khối ô chứa ngày lễ])

Mặc định Excel sẽ bỏ ngày chủ nhật ra không tính.

Chúng ta hãy cùng xem ví dụ sau:


Ô E2 = D2-C2  (không bỏ ngày T7-chủ nhật mỗi tuần)

Ô F2 = NETWORKDAYS(c2,d2) => bỏ chủ nhật và thứ 7 mỗi tuần nên giá trị chỉ là 25

Ngoài ra ta còn có thể thiết lập thêm các ngày lễ trong năm(các bạn gõ ngày lễ nhớ trừ T7-CN ra nếu trùng).Nếu còn chỗ nào chưa hiểu các bạn xem video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS