NTM Solutions

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Khóa học vi tính văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

1.       Cộng - Trừ - Nhân – Chia

Cú pháp:    = ô thứ 1 phép tính ô thứ 2

Ví dụ:

Trong ô C3 lần lượt ta gõ:

=A2+B2

=A2-B2

=A2*B2

=A3/B3

2.       Các phép tính khối

a.       Tổng
Cú pháp:   =Sum(khối ô)

Công dụng: tính tổng giá trị các ô trong khối ô.

Ví dụ:


b.      Nhỏ nhất
Cú pháp       = Min(khối ô)

Công dụng: tìm giá trị nhỏ nhất trong khối ô.

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay chữ SUM =>MIN

c.       Lớn nhất
Cú pháp       =Max(khối ô)

Công dụng: tìm giá trị lớn nhất trong khối ô.

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay bằng chữ MAX

d.      Trung bình
Cú pháp       =Average(khối ô)

Công dụng: tìm giá trị trung bình cộng trong khối ô.

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay bằng chữ AVERAGE

e.      Đếm
Cú pháp       =COUNT(khối ô)

Công dụng: đếm các ô có giá trị số (muốn đếm cả chữ thì dùng COUNTA)

Ví dụ: lấy lại ví dụ trên thay bằng chữ COUNT

03 hàm khối ô thông dụng: AVERAGE, COUNTA, SUM sẽ hiện ra mặc định trên thanh trạng thái khi bạn tạo 01 vùng chọn.Nếu còn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS