NTM Solutions

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

KHÓA HỌC HTML – BÀI 3 – THUỘC TÍNH CỦA CÁC THẺ HTML

Các thuộc tính thông dụng

Dưới đây là danh sách các thuộc tính thường sử dụng trong HTML:

Thuộc tính
Mô tả
alt
Xác định đường dẫn đến hình ảnh thay thế trong thẻ <img>
disabled
Ẩn 1 phần tử trong thẻ input
href
Xác định URL (địa chỉ web) cho 1 liên kết
id
Xác định id của thẻ
src
Xác định đường dẫn URL (nơi lưu trữ) của 1 file hình
style
Đinh dạng kiểu CSS cho 1 thẻ
title
Xác định thông tin bổ sung của 1 thẻ (ví dụ hiển thị tool tip)

Chú ý:

Tất cả thuộc tính trong HTML nên:

viết thường và đặt giá trị trong dấu nháy đôi "" (ngoại trừ 1 số trường hợp đoạn văn chứa dấu nháy đơn '' thì ta mới thêm vào)


CÁC VÍ DỤ

Ví dụ các thuộc tính alt, src,size

<img src="xinh.jpg" alt="lophocvitinh.com" width="104" height="142">

Ví dụ thẻ href

<a href="http://www.lophocvitinh.com">Lớp học vi tính chấm CƠM</a>

Ví dụ thẻ title

<p title="Đây là tooltips">Học học nữa, học mãi</p>

Để hiển thị được Tiếng Việt trên trang web, các bạn phải thêm thẻ này vào giữa cặp <head></head>

<meta charset="utf-8">

Ví dụ định ngôn ngữ cho 1 website (rất quan trọng với các công cụ tìm kiếm)


<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

...

</body>
</html>

Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS