NTM Solutions

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Khóa học HTML - Bài 20 - Ký tự đặc biệt và biểu tượng

Ký tự đặc biệt trong HTML

01 vài ký tự đặc biệt trong HTML như dấu < hay > nếu xuất hiện trong văn bản có thể làm trình duyệt nhầm lẫn với thẻ tag.

Tổ hợp ký tự được dùng thay thế cho các ký tự đặc biệt như vậy.
01 tổ hợp ký tự sẽ trông như thế này:
&tên;
HOẶC
&#mã số;
Để hiển thị dấu (<) chúng ta phải gõ: &lt; hoặc &#60;
Tên thì dễ nhớ hơn nhưng không phải ký tự đặc biệt nào cũng được trình duyệt hỗ trợ như thế.Trong khi mã số sẽ được trình duyệt hỗ trợ toàn bộ.

Dấu khoảng trắng

01 tổ hợp ký tự thường được dùng trong HTML là dấu khoảng trắng: &nbsp;

01 dấu khoảng trắng sẽ không tạo ngắt (xuống hàng) dòng mới.

01 khoảng trắng xuất hiện giữa 02 từ sẽ không tạo xuống dòng.

Ví dụ:
  • § 10
  • 10 km/h
  • 10 PM

Nếu bạn viết 10 khoảng trắng trong đoạn văn trình duyệt sẽ tự động xóa 9. để thật sự thêm o1 khoảng trắng bạn dùng tổ hợp sau: &nbsp
Dấu gạch ngang (&#8209) ( ) dấu này cũng không tạo xuống dòng

Các ký tự đặc biệt trong HTML

Kết quả
Mô tả
Ký tự Chữ
Ký tự Số
Khoảng trắng
&nbsp;
&#160;
<
Nhỏ hơn
&lt;
&#60;
>
Lớn hơn
&gt;
&#62;
&
&amp;
&#38;
¢
cent
&cent;
&#162;
£
pound
&pound;
&#163;
¥
yen
&yen;
&#165;
euro
&euro;
&#8364;
©
copyright
&copy;
&#169;
®
registered trademark
&reg;
&#174;

Gõ dấu trong HTML

01 vài ví dụ:

Dấu
Ký tự
Tổ hợp ký tự
Kết quả
 ̀
a
a&#768
 ́
a
a&#769
̂
a
a&#770
 ̃
a
a&#771
 ̀
O
O&#768
 ́
O
O&#769
̂
O
O&#770
 ̃
O
O&#771

Các biểu tượng trong HTML

HTML có thể hiển thị nhiều biếu tượng, ký tự trong các lĩnh vực toán học, kỹ thuật, và tiền tệ, mà không có trong bàn phím thông thường.

Ví dụ:
<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>
Kết quả hiển thị:
I will display €
I will display €
I will display €

01 vài ký tự toán học trong HTML

Ký hiệu
Tổ hợp số
Tổ hợp chữ
Mô tả
&#8704;
&forall;
FOR ALL
&#8706;
&part;
PARTIAL DIFFERENTIAL
&#8707;
&exist;
THERE EXISTS
&#8709;
&empty;
EMPTY SETS
&#8711;
&nabla;
NABLA
&#8712;
&isin;
ELEMENT OF
&#8713;
&notin;
NOT AN ELEMENT OF
&#8715;
&ni;
CONTAINS AS MEMBER
&#8719;
&prod;
N-ARY PRODUCT
&#8721;
&sum;
N-ARY SUMMATION

01 vài ký tự Hy Lạp trong HTML

Ký tự
Tổ hợp số
Tổ hợp chữ
Mô tả
Α
&#913;
&Alpha;
Ký tự ALPHA viết HOA
Β
&#914;
&Beta;
Ký tự BETA viết HOA
Γ
&#915;
&Gamma;
Ký tự GAMMA viết HOA
Δ
&#916;
&Delta;
Ký tự DELTA viết HOA
Ε
&#917;
&Epsilon;
Ký tự EPSILON viết HOA
Ζ
&#918;
&Zeta;
Ký tự ZETA viết HOA

01 vài ký tự và biểu tượng hỗ trợ trong HTML

Biểu tượng
Tổ hợp số
Tổ hợp chữ
Mô tả
©
&#169;
&copy;
Dấu COPYRIGHT
®
&#174;
&reg;
Dấu REGISTERED
&#8364;
&euro;
Dấu EURO
&#8482;
&trade;
Dấu TRADEMARK
&#8592;
&larr;
Dấu mũi tên trái
&#8593;
&uarr;
Dấu mũi tên lên
&#8594;
&rarr;
Dấu mũi tên phải
&#8595;
&darr;
Dấu mũi tên xuống
&#9824;
&spades;
Con bài BÍCH
&#9827;
&clubs;
Con bài CHUỒN đen
&#9829;
&hearts;
Con bài TIM
&#9830;
&diams;
Con bài RÔ
Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS