NTM Solutions

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Top 10 công ty outsourcing software hàng đầu ở Việt Nam

 1. FPT Software
  https://career.fpt-software.com/vi/
 2. Tập đoàn CMC
  https://cmcglobal.com.vn/career/
 3. Công ty TMA Solutions
  https://www.tma.vn/Viec-lam/ 
 4. Công ty Tinh Vân Group
  https://tuyendung.tinhvan.com/
 5. Công ty Groove Technology
  https://career.groovetechnology.com/
 6. Glass Egg Digital Media
  https://www.glassegg.com/co-hoi-nghe-nghiep/ 
 7. Công ty Mona Media
  https://mona.media/
 8. Công ty Global CyberSoft (Hitachi Vantara since 2020)
  https://www.hitachivantara.com/go/ve/home/
 9. Công ty Harvey Nash
  https://harveynash.anphabe.com/big-jobs
 10. Công ty MISA
  https://www.misa.vn/tuyen-dung
p/S: danh sách này chỉ là tham khảo, có thể thay đổi theo từng năm.

Tên gọi 01 số vị trí cơ bản trong ngành sản xuất phần mềm:


Giai đoạn 01:
 • Product Manager (PM) ->  đưa ra chiến lược sản phẩm.
 • Product Owner (PO) -> chuyển chiến lược thành các task cụ thể.

Giai đoạn 02:
 • UX/UI Designer: thiết kế trải nghiệm người dùng - giao diện sản phẩm.

Giai đoạn 03:
 • Front-end Dev / Mobile Dev: lập trình giao diện lên thiết bị mobile hoặc website.
 • Backend Dev: thiết kế hệ thống.

Giai đoạn 04:
 • DevOps: đưa hệ thống lên cloud.

Giai đoạn 05:
 • QA Analyst: quản lý chất lượng (Quality Assurance)
 • Cyber Security Engineer: vấn đề bảo mật.

Giai đoạn 06:
 • DB Administrator
P/s: tùy vào tính chất dự án mà số vị trí - giai đoạn có thể thay đổi tăng lên hoặc giảm xuống.


Sưu tầm bởi #drM
(+84) 243 768 9048 - (028) 38912532 - +84 24 3212 3396
(028) 3868 0888 - +84 28 7109 9982 - 1900636648 - +84 28 3943 1389
+84 24 3232 3430 - +44 (0)20 7333 0033 +84 24 3 974 6227 +844-3926-3000(028) 3925 3789 - 1900633641 - (408) 765-8080 - 024.7300.5656

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS