NTM Solutions

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

AWS là gì? What is AWS?

+ AWS - Amazon Web Services  là dịch vụ điện toán đám mây trên web của công ty Amazon

+ Xem câu trả lời chính thức AWS là gì từ Amazon tại đây: https://aws.amazon.com/vi/what-is-aws/

+ 03 phút giới thiệu từ Amazon official:

Những dịch vụ cơ bản của AWS

 • Compute: Tính toán.
 • Storage: Lưu trữ.
 • Networking & Content Delivery: Mạng lưới phân phối nội dung.
 • Analysis: Phân tích dữ liệu.
 • Management Tools: Công cụ quản lý.
 • Developer Tools: Công cụ phát triển.
 • Business Productivity: Năng suất nghiệp vụ.
 • Customer Engagement: Cam kết khách hàng.
 • Application Integration: Tích hợp ứng dụng.
 • Công nghệ thực tế ảo (AR & VR).
 • Machine Learning: Máy học.
 • Desktop & App Streaming: Ứng dụng máy tính & Streaming.

Các dịch vụ này lại được phân chia thành các dịch vụ nhỏ hơn tùy ứng với yêu cầu công việc, ví dụ:

 • Dịch vụ Amazon EC2 (máy chủ đám mây).
 • Dịch vụ lưu trữ bao gồm Amazon Simple Storage Services S3, lưu trữ khối EBS, lưu trữ file EFS.
 • Dịch vụ Amazon Elastic Load Balancing giúp cân bằng tải.

+ Mình chưa đăng ký thử nhưng thấy tạo tài khoản miễn phí:

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup?pg=WIAWS#/start/email

+ Xem thêm về AWS:

https://vietnix.vn/aws-la-gi/?gclid=Cj0KCQiAxbefBhDfARIsAL4XLRoaLldaDKWlCFlnrNw_zmtj5U47CJCwCi_Cc2uzp7i_lt6wyv5d840aApOfEALw_wcB

+ Bài demo về AWS:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS