NTM Solutions

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

AppDynamics là gì? What is AppDynamics?

+ AppDynamics là phần mềm giám sát theo thời gian thực tính năng của nhiều loại ứng dụng web như Java hay .NET…

+ AppDynamics là 01 APM Tool (Application Performance Management) dùng để kiểm tra hiệu năng thời gian phản hồi (response) của web service có bị chậm không trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

+ Hiệu suất ứng dụng được xác định tốt hay xấu dựa vào các yếu tố như: Hệ thống phản hồi, dung lượng băng thông, số lượng người dùng truy cập vào web, giao thức ứng dụng.

+ AppDynamics là 01 sản phẩm đến từ tập đoàn Cisco
https://www.appdynamics.com/

01 số APM Tools thông dụng:

AppDynamics

AppDynamics là software giám sát real time tính năng của nhiều loại web application như Java hay .NET…

Nó là một hệ thống giám sát hầu như không gây ảnh hưởng đến môi trường hệ thống được giám sát đang hoạt động và đồng thời cũng có thể giám sát được cả tình trạng xử lí của các service liên kết bên ngoài.
Màn hình console được thiết kế trực quan dễ hiểu, đồng thời từ các dữ liệu thống kê tool này cũng tự động tạo ra map về tình trạng sử dụng của hệ thống nên khi có vấn đề gì của hệ thống có thể dễ dàng xử lí một cách nhanh chóng.

dynaTrace

dynaTrace 1 APM tool của thời đại mới, có thể giúp phát triển ra nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của các vấn đề phát sinh trong hệ thống trong thời gian ngắn. Việc đưa vào sử dụng cũng rất đơn giản, không cần thiết phải thêm gì vào program sẵn có.

Tool này sẽ lưu lại xử lí của transaction từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và giám sát tình trạng performance. Nhờ đó có thể nhanh chóng tìm ra những vấn đề của hệ thống và nguyên nhân để giải quyết.

https://www.dynatrace.com/

CA Application Performance Management(CA APM)

CA APM là một monitoring solution mang tính bao quát, giám sát từ user mobile đến main frame.

Tool này sẽ giúp phát hiện nhanh chóng những vấn đề gây chậm tính năng của application hay network trước khi các vấn đề gây hại cho khách hàng xảy ra.

Những vấn đề này và nguyên nhân của chúng được gửi tới người quản lí real time, đồng thời chỉ ra một cách rõ ràng những điểm cần phải sửa theo tình hình thực tế của hệ thống.

https://github.com/CA-APM

New Relic

New Relic là một dịch vụ cung cấp môi trường giám sát application và network như một cloud service. Nó không cần setup mà có thể ngay lập tức giám sát hệ thống.

Những dữ liệu thu thập được sẽ tự động được hiển thị và có thể nhanh chóng xác định được những điểm có vấn đề trong hệ thống.

Bằng việc sử dụng tool này chúng ta có thể quản lí giám sát được toàn bộ môi trường application thường xuyên thay đổi, từ đó đưa ra được những xử lí hay sizing nhanh chóng và hợp lí.

Trang web official của New Relic: https://newrelic.com/

JENNIFER

+ JENNIFER là 1 APM tool để giám sát web application server. Vì nó sẽ giám sát trực tiếp xử lí bên trong của từng application nên có thể phát hiện và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

+ Bằng việc giám sát thời gian response của page request cũng như cuat DB đối với query, tool này giúp cho chúng ta nhận biế được vấn đề và nguyên nhân của nó ở giai đoạn sớm cũng như nắm được xu hướng độ tại của service một cách cụ thể.

+ Hỗ trợ các nền tảng platform sau: Java-.NET-PHP-Python

+ Trang web official của Jennifer APM:

https://jennifersoft.com/en/product/


Xem thêm về APM tại đây:

https://vietnetco.vn/application-performance-hieu-suat-ung-dung/10844.html

Xem bài demo AppDynamics:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS