NTM Solutions

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

BackboneJS là gì? What is BackboneJS?

Backbone.js cung cấp cấu trúc cho các ứng dụng web bằng cách cung cấp các mô hình có ràng buộc khóa-giá trị và các sự kiện tùy chỉnh, các bộ sưu tập có API phong phú gồm vô số hàm, các dạng views có  khai báo xử lý sự kiện và kết nối tất cả với API hiện tại của bạn qua giao diện JSON RESTful.

Điều quan trọng nhất mà Backbone có thể giúp bạn là tách logic nghiệp vụ của bạn khỏi giao diện người dùng. Khi cả hai vướng mắc, thay đổi khá khó khăn; khi logic không phụ thuộc vào giao diện người dùng, giao diện của bạn sẽ trở nên dễ làm việc hơn.

Backbone cũng thuộc đại gia đình danh giá (đại học MIT - Huê Kỳ)

Backbone là 01 thành phần mã nguồn mở thuộc dự án DocumentCloud.

Trang web chính thức của Backbone JS : https://backbonejs.org/

Xem thêm về BackboneJS : https://viblo.asia/p/gioi-thieu-backbonejs-yMnKMgArl7P

Bài demo Hello BackboneJS: 

+ Tạo 02 file app.jsindex.html

+ index.html -> trong cặp thẻ <head>...</head> nhập vào đoạn mã sau:

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-json/2.6.0/jquery.json.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/underscore.js/1.13.6/underscore-min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/backbone.js/1.4.1/backbone-min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="app.js"></script>

+ app.js
(function(){

console.log("Hello Backbone!");

}());
+ Chạy file index.html và xem console của trình duyệt (Ctr + Shift + I)

Bài tiếp theo: demo ứng dụng TodoList bằng BackBone JS (xem source tại đây: http://localtodos.com/)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS