NTM Solutions

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

Mulesoft là gì? What is Mulesoft?

MuleSoft là một “Nền tảng tích hợp dưới dạng dịch vụ (iPaaS)” với chức năng chính là Mule Enterprise Service Bus (ESB), hệ thống phần mềm trung gian kết nối, tích hợp và truyền tải dữ liệu.

Với sức mạnh của CloudHub, MuleSoft trở thành một giải pháp iPaaS, kết hợp cùng khung framework được phát triển bằng Java, nền tảng MuleSoft Anypoint (Anypoint Platform) không chỉ cực kỳ linh hoạt trong việc kết nối hệ thống, phát triển các API, truyền tải dữ liệu, mà còn có hiệu suất ưu việt, tính vận hành ổn định và khả năng mở rộng theo chiều ngang.

+ Có hẳn 01 loại chứng chỉ về Mulesoft:

MuleSoft Certified Developer – Integration and API Associate là một chứng chỉ cơ bản cần phải có của một Mule ESB developer. Để có được chứng chỉ này, bạn phải có những kiến thức cơ bản về Mule ESB và những thành phần của nó.

Bài thi để lấy chứng chỉ này sẽ gồm 34 câu hỏi với nội dung liên quan đến những phần sau:

 • Building Integration Applications with Studio
 • Consuming Web Services
 • Connecting to Additional Resources
 • Transforming Data
 • Refactoring Mule Applications
 • Controlling Message Flow
 • Handling Errors
 • Processing Records
 • Building RESTful Web Services with Anypoint Platform for APIs
 • Deploying Mule Applications
 • Transforming Data with DataWeave

Các bạn có thể tham khảo bất cứ nguồn nào trong quá trình thi.

Thời gian tối đa cho một bài thi là 90 phút.


+ Xem bài luyện thi chứng chỉ Mulesoft ở đây:

https://huongdanjava.com/vi/mulesoft-certified-developer-integration-and-api-associate


+ Xem thêm các tính năng và lợi ích của Mulesoft:

https://cmcts.com.vn/vi/giai-phap-tich-hop-toan-ven-mulesoft-anypoint-platform.html


Tóm lại, Mulesoft viết bằng Java và chuyên về xây dựng API.


Trang official của Mulesoft : https://www.mulesoft.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS