NTM Solutions

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro


Quay về mục lục VBA Macro

+ Khi code VBA của bạn có lỗi, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi kèm vị trí của đoạn Sub bị lỗi đó (tô màu vàng).
+ Để chạy debug từng dòng lệnh trong VBA ta bấm F8

+ Để dừng chương trình ngay tại dòng lệnh nào ta bấm vào thanh bên trái -> xuất hiện điểm nâu => Sau đó bấm Run => chương trình sẽ dừng lại tại vị trí điểm nâu.Chú ý: khi muốn VBA chạy Sub nào thì phải để dấu nháy trong Sub đó.

****Một số lỗi thông dụng trong VBA:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS