NTM Solutions

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 06-NPM


Xem Mục lục Lâp trình NodeJS

01-NPM là gì?

NPM là phần quản lý các gói mã nguồn (module) của NODEJS

Các bạn có thể tải miễn phí các gói mã nguồn tại: www.npmjs.com

Mặc định chương trình NPM sẽ được cài khi bạn cài đặt NODEJS

02-Gói mã nguồn là gì?

01 gói mã nguồn trong NODEJS chứa tất cả tập tin cần thiết cho 01 module.

Cả thư viện Javascript và các module bạn đều có thể đính kèm trong dự án của mình.

03-Tải gói mã nguồn

Tải 01 gói mã nguồn thì cực kỳ dễ.

Mở CMD và gõ theo cú pháp sau: npm install upper-case

Ví dụ trên ta cài đặt 01 gói tên là upper-case

NPM sẽ tự động tạo ra 01 thư mục tên “node-modules” cùng cấp thư mục hiện hành.

Tất cả các tập tin của gói tải về sẽ nằm ở đây.


04-Sử dụng 01 gói mã nguồn

Sau khi tải về, ta đính kèm vào dự án bằng lệnh require()

var uc = require('upper-case');

Ví dụ sau ta tạo 01 tập tin NODEJS sẽ chuyển đổi chữ “Xin chào!” thành VIẾT HOA:

var http = require('http');
var uc = require('upper-case');
http.createServer(
function (req, res) {
  res.writeHead(
200, {'Content-Type''text/html ; charset=utf-8'});
  res.write(uc.upperCase(
"Xin chào!"));
  res.end();
}).listen(
8080);

Lưu đoạn mã trên với tên “demo_uppercase.js” và khởi chạy nó

d:/NODE/node demo_uppercase.js

Làm đúng theo hướng dẫn sẽ cho ra kết quả khi ta gõ đường dẫn sau lên trình duyệt: 

http://localhost:8080

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Các bạn hãy bấm nút LIKE  SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.
By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS