NTM Solutions

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Khóa học CodeIgniter-Bài 23-Câu lệnh thay thế trong PHP cho tập tin View


#hoccodeigniter


Nếu bạn không sử dụng phần biểu mẫu của CodeIgniter (user_guide/libraries/parser.html) , bạn sẽ dùng PHP thuần túy cho các tập tin View. Để giảm thiểu tối đa mã PHP trong các tập tin này, và làm cho nó dễ dàng xác định các khối mã ,khuyến cáo bạn dùng cú pháp thay thế  PHP để điều khiển các cấu trúc và  and short tag echo statements. Nếu bạn không quen với kiểu cú pháp này , nó cho phép bạn loại trừ  các dấu ngoặc trong đoạn mã, và loại trừ câu lệnh “echo”.

Hỗ trợ tự động Short Tag

Ghi chú:

Nếu bạn tìm thấy cú pháp được mô tả trong bài viết này không hoạt động trên máy chủ của bạn, điều đó có thể là do tính năng “short tags” bị vô hiệu hóa trong tập tin ini của PHP. CodeIgniter sẽ tùy chọn ghi đè lên các short tags 01 cách nhanh chóng, cho phép bạn sử dụng cú pháp đó ngay cả khi máy chủ của bạn không hỗ trợ. Tính năng này có thể được kích hoạt trong tập tin config/config.php

Hãy chú ý rằng nếu bạn dùng tính năng này, một khi lỗi PHP xuất hiện trong các tập tin view của bạn, thông điệp lỗi và số thứ tự dòng mã sẽ hiện ra chính xác. Thay vào đó, tất cả lỗi sẽ hiển thị trong các lỗi eval()


Câu lệnh thay thế Echos

Thông thường để echo, hoặc in ra 01 biến ta sẽ viết như sau:

<?php echo $variable; ?>

Với câu lệnh thay thế bạn có thể viết như vầy:

<?=$variable?>

Cấu trúc điều khiển thay thế

Các cấu trúc điều khiển như if, for, foreach, và while có thể được viết lại trong 01 định dạng đơn giản. Sau đây là ví dụ dùng foreach:

<ul><?php foreach ($todo as $item): ?>        <li><?=$item?></li><?php endforeach; ?></ul>

Chú ý rằng ở đây không có dấu ngoặc nào. Thay vào đó , dấu đóng ngoặc sẽ thay thế bằng endforeach. Mỗi cấu trúc điều khiển liệt kê ở dưới đây có 01 cú pháp đóng đơn giản : endif, endfor, endforeach, và endwhile

Các  bạn cũng chú ý rằng thay vì dùng  01 dấu chấm phẩy sau mỗi cấu trúc (ngoại trừ cái cuối cùng), ta dùng dấu hai chấm . Điều này là quan trọng!

Đây là 01 ví dụ khác sử dụng if/elseif/else. Chú ý các dấu hai chấm :

<?php if ($username === 'sally'): ?>        <h3>Hi Sally</h3><?php elseif ($username === 'joe'): ?>        <h3>Hi Joe</h3><?php else: ?>        <h3>Hi unknown user</h3><?php endif; ?>

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:
By #tiensim

Nguồn: User Guide – General Topics

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS