NTM Solutions

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Khóa học CSS - Bài 17 - Thuộc tính max width

Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS


Dùng thuộc tính max-width thay vì width để khi hiển thị trên màn hình nhỏ, kích thước bề ngang của đối tượng block sẽ tự động co lại vừa màn hình.

Sau đây là 02 ví dụ:

div.ex1 {
    width
: 500px;
    margin
: auto;
    border
: 3px solid #73AD21;
}

div.ex2
{
    max-width
: 500px;
    margin
: auto;
    border
: 3px solid #73AD21;
}

Các bạn phóng to, thu nhỏ màn hình để thấy sự khác biệt.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Quay về MỤC LỤC TỰ HỌC CSS

Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS