NTM Solutions

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện


Quay về mục lục VBA Macro


1.    Sự kiện mở Workbook
·         Sự kiện này diễn ra khi ta mở Workbook.
·         Bấm đôi chuột vào chữ ThisWorkBook trong cửa sổ VBA.
·         Trong cửa sổ code chọn trong 02 listbox là Workbook và Open.


·         Lúc này xuất hiện 01 Sub tên là: Workbook_Open() => Gõ vào Sub này dòng lệnh:
·         Msgbox “Xin chào lophocvitinh.COM!!”
·         Ngoài ra còn các sự kiện khác liên quan đến Workbook các bạn tự tìm hiểu nhé.2.       Sự kiện thay đổi trên Worksheet
·         Sự kiện này diễn ra khi ta thay đổi 01 cái gì đó trên Worksheet (ví dụ nhập liệu)
·         Bấm đôi chuột vào tên Sheet1 trong cửa sổ VBA.
·         Trong cửa sổ code chọn trong 02 listbox là Worksheet và Change
·         Lúc này xuất hiện 01 Sub tên là: Worksheet_Change

·         Tham số của sub này là Target (là vùng chọn mới của ta)
·         Bạn gõ y như trong hình: Target.Interior.ColorIndex = 4
·         Sau đó qua màn hình Excel bấm chọn 01 ô và gõ chữ => vùng chọn được tô màu xanh đọt chuối.
·         Nếu muốn sự thay đổi xuất hiện ngay khi ta đổi vùng chọn=> Chọn sự kiện SelectionChange
·         Ta cũng có thể thiết lập cho khi người dùng bấm vào 01 vùng nào đó nhất định sẽ làm 01 hành động.
Ví dụ: If Target.Address = “$B$2” Then Msgbox “Xin chào Lophocvitinh.COM!!” (phải có dấu “$” ngay địa chỉ).
·         Hay phải thỏa 01 giá trị: If Target.Value > 18 Then Msgbox “Đủ tuổi!!”
·         Các sự kiện khác của Worksheet các bạn xem trong listbox và thử tìm hiểu xem sao nhé.
·         Nếu vẫn chưa hiểu vui lòng xem video clip sau:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS