NTM Solutions

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Cài server role trong windows server 2008 với server manager


 Các roles sau có thể cài trong windows server 2008:
Active Directory Certificate Services. Active Directory® Certificate Services (AD CS) cung cấp dịch vụ tạo và quản lý chứng chỉ public dùng trong các phần mềm bảo mật của hệ thống.
Active Directory Domain Services. Active Directory Domain Services (AD DS) lưu trữ thông tin người dùng, máy tính và các thiết bị khác trên mạng chia sẻ. AD DS giúp các quản trị viên quản lý bảo mật các thông tin này và các tài nguyên chia sẻ giữa các user.
Active Directory Federation Services. Active Directory Federation Services (AD FS) cung cấp công nghệ Web single-sign-on (SSO) để chứng thực 01 người dùng với nhiều ứng dụng web khác nhau bằng cách sử dụng 01 tài khoản duy nhất. AD FS làm được điều này bằng cách liên kết 01 cách an toàn (securely federating), hoặc chia sẻ ID và quyền truy cập của người dùng thông qua 01 form, giữa các tổ chức đối tác với nhau.
Active Directory Lightweight Directory Services. Các tổ chức có những phần mềm  đòi hỏi 01 thư mục để lưu trữ thông tin của phần mềm có thể sử dụng dịch vụ Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) như 01 nơi lưu dữ liệu.
Active Directory Rights Management Services. Active Directory Rights Management Services (AD RMS) là công nghệ bảo mật thông tin hoạt động khi AD RMS được kích hoạt-các phần mềm để giúp bảo vệ an toàn các thông tin kỹ thuật số khỏi những người sử dụng không được chứng thực.
Application Server. Application Server cung cấp 01 giải pháp hoàn thiện cho việc đặt và quản lý các ứng dụng thương mại có hiệu suất cao. Các dịch vụ được tích hợp như .NET Framework, Web Server Support, Message Queuing, COM+, Windows Communication Foundation, và hoạt động chịu lỗi (failover Clusters boost-02 con server chạy cùng lúc để dự phòng) xuyên suốt thời gian sử dụng ứng dụng.
DHCP Server. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) cho phép các máy chủ cấp phát, giải phóng địa chỉ IP đối với các máy tính và thiết bị được cài đặt dịch vụ DHCP clients. Việc triển khai máy chủ DHCP trên mạng sẽ tự động cấp phát cho máy tính và các thiết bị mạng TCP/IP địa chỉ IP hợp lệ và các thông số bổ sung cần thiết.
DNS Server. Domain Name System (DNS) cung cấp 01 phương thức tiêu chuẩn cho việc phân giải tên miền thành địa chỉ trên internet. Điều này giúp người dùng không phải mất công nhớ các con số địa chỉ dài ngoằng.
Fax Server. Fax Server gửi và nhận các bản fax, và cho phép bạn quản lý các job, các thiết lập, báo cáo, và thiết bị fax được kết nối tới máy tính trong mạng nội bộ.
File Services. File Services cung cấp công nghệ cho việc lưu trữ, sao chép tập tin, cung cấp không gian lưu trữ, tìm kiếm nhanh tập tin, và các luồng máy con truy cập vào các tập tin.
Hyper-V. Hyper-V cung cấp các dịch vụ mà bạn có thể dùng tạo và quản lý máy ảo cùng với các tài nguyên. Mỗi máy ảo là 01 hệ thống máy tính ảo mà hoạt động trong 01 môi trường cách ly riêng. Điều này cho phép bạn chạy nhiều hệ điều hành cùng lúc.
Network Policy and Access Services. Dịch vụ Network Policy và Access Services cung cấp 01 loạt các phương thức khác nhau để cung cấp cho người dùng kết nối mạng nội bộ và từ xa, nhằm kết nối vào các đoạn mạng , từ đó giúp người quản trị tập trung hóa việc quản lý kết nối mạng và các chính sách sức khỏe máy con??( client health policies).
Print and Document Services. Dịch vụ In kích hoạt quá trình quản lý các máy chủ in và máy in. 01 máy chủ in sẽ giúp rút ngắn thời gian quản trị và quản lý bằng việc tập trung hóa các tác vụ quản lý máy in.
Terminal Services in Windows Server 2008. Terminal Services cung cấp công nghệ cho phép người dùng truy cập vào các phần mềm nền tảng Windows được cài đặt trên máy chủ đầu cuối (terminal server), hoặc truy cập vào giao diện desktop của Windows từ bất kỳ thiết bị máy tính nào. Người dùng có thể kết nối đến 01 máy chủ đầu cuối để chạy các chương trình và sử dụng tài nguyên mạng trên chính máy chủ đó.
Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) Services. UDDI cung cấp khả năng chia sẻ thông tin về dịch vụ Web bên trong 01 mạng nội bộ của 01 tổ chức, giữa các đối tác kinh doanh trong 01 mạng mở rộng, hoặc trên môi trường Internet. Dịch vụ UDDI có thể giúp cải thiện năng suất của các nhà phát triển và những người làm IT với các phần mềm tin cậy hơn và quản lý tốt hơn.
Web Server (IIS). Web Server, hay Internet Information Services (IIS), kích hoạt việc chia sẻ thông tin trên Internet, hoặc 01 mạng intranet, hoặc 01 mạng extranet. Nó là 01 chuẩn Web thống nhất tích hợp IIS 7.0, ASP.NET, Windows Communication Foundation. IIS 7.0 đồng thời cũng trang bị các tính năng bảo mật nâng cao, chẩn đoán đơn giản, và phân quyền quản trị.
Windows Deployment Services. Bạn có thể dùng dịch vụ Windows Deployment để cài đặt và cấu hình hệ thống Windows trên các máy tính từ xa bằng các sử dụng Pre-Boot Execution Environment (PXE) boot ROMs. Việc quản trị dịch vụ này dễ dàng hơn thông qua sử dụng snap-in WdsMgmt Microsoft Management Console (MMC) snap-in, nơi quản lý tất cả mọi thứ về dịch vụ Windows Deployment.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS