NTM Solutions

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Cài đặt windows server 2008

Quay về mục lục học MCSA
Quay về mục lục môn thi 70-646

https://technet.microsoft.com/library/cc755116(v=ws.10).aspx#BKMK_1

Yêu cầu hệ thống

1.    CPU
a.    Tồi thiểu 1Ghz (hệ thống x86) và 1.4Ghz (hệ thống x64). Tốt nhất là >= 2Ghz
2.    RAM
a.    Tối thiểu 512Mb.
b.    Khuyến cáo: từ 2Gb trở lên.
c.    Tối đa:
d.    X86 là 4Gb cho phiên bản Standard và 64 Gb cho phiên bản Enterprise hoặc DataCenter.
e.    X64 tối đa là 32 Gb cho phiên bản Standard và 1Tb cho phiên bản Enterprise hoặc DataCenter.Phiên bản Itanium-based là 2Tb
3.    Ổ cứng
a.    Tổi thiểu : 10Gb -> khuyến cáo : >= 40Gb

Việc cần làm trước khi cài đặt

1.    Kiểm tra các phần mềm sẽ cài đặt trên máy chủ và các phần mềm không phải của Microsoft.
2.    Đảm bảo rằng tất cả phần mềm và drivers hoạt động trên hệ thống x64 đã được chứng nhận (signed) có 01 chữ ký (signature).
Để tắt tính năng đòi hỏi phải driver phải có chữ ký khi boot ta khởi động lại máy-> F8
Chọn Advanced Boot Options ->Disable Driver Signature Enforcement.
Boot vào Windows và gỡ cài đặt các driver chưa chứng thực (unsigned).
3.    Ngắt kết nối với cổng serial của thiết bị UPS -> do quá trình cài đặt sẽ tự động dò các thiết bị trên cổng serial.
4.    Backup máy chủ : Lưu trữ dự phòng dữ liệu và thông tin cấu hình. Có thể dùng Automated System Recovery để lưu trữ cấu hình.
5.    Tắt phần mềm diệt virus: do lúc quá trình cài đặt copy file vào ổ cứng, phần mềm virus có thể quét từng tập tin gây chậm tiến trình cài đặt.
6.    Chạy công cụ Windows Memory Diagnostic để kiểm tra bộ nhớ RAM
7.    Có đủ driver của các ổ đĩa: nếu thiếu driver thì phải thêm vào thư mục trong đĩa cài đặt
a.    Amd64 (x64)
b.    I386 (x86)
c.    Ia64 (Itanium-based)
Đến mục chọn ổ đĩa-> Bấm Load Driver hay phím F6 -> có thể chọn Browse đến thư mục chứa drivers ổ đĩa.
8.    Đảm bảo tường lửa của windows phải ở chế độ mặc định: liên hệ với nhà cung cấp các phần mềm để biết giao thức nào và cổng số máy để cấu hình inbound cho phép phần mềm hoạt động được.
9.    Chuẩn bị môi trường Active Directory trước khi thêm Domain Controller
Chuẩn bị 01 forest
 1. Đăng nhập vào schema chính như là 01 thành viên của Enterprise Admins, Schema Admins, hoặc nhóm Domain Admins.
 2. Copy nội dung thư mục \sources\adprep từ đĩa cài Windows Server 2008 vào schema master role holder.
 3. Mở Command Prompt, di chuyển đến thư mục Adprep, và chạy lệnh adprep /forestprep
 4. Nếu bạn có kế hoạch cài đặt read-only domain controller (RODC), chạy lệnh sau: adprep /rodcprep
 5. Chờ lệnh hoàn tất và những thay đổi được cập nhật trước khi qua bước tiếp theo.
Chuẩn bị 01 domain
 1. Đăng nhập vào infrastructure master như là thành viên của nhóm Domain Admins.
 2. Copy nội dung thư mục \sources\adprep từ đĩa DVD cài đặt vào infrastructure master role holder.
 3. Mở cửa sổ Command Prompt, di chuyển đến thư mục Adprep, và chạy lệnh sau: adprep /domainprep /gpprep
 4. Chờ cho tiến trình hoàn tất và các thay đổi được cập nhật.

  Sau khi hoàn tất các bước, bạn có thể thêm các domain controllers đang chạy Windows Server 2008 vào các domain mà bạn đã chuẩn bị xong. Giữa các tiến trình, lệnh adprep mở rộng schema, cập nhật các mô tả bảo mật của các đối tượng đã chọn, và thêm các đối tượng thư mục mới như yêu cầu bằng 01 vài phần mềm.

Cài đặt phiên bản máy chủ Server Core

Khi cài đặt phiên bản dành cho máy chủ Server Core của Windows Server 2008 trên 01 hệ thống x86 hoặc x64 , bạn sẽ được đưa ra các tùy chọn cài đặt sau:
 • Windows Server 2008 VERSION (bản đầy đủ - Full). Tùy chọn này sẽ cài phiên bản đầy đủ Windows Server 2008. Cài đặt này bao gồm toàn bộ giao diện người dùng, và tất cả server roles được hỗ trợ trong phiên bản.
 • Windows Server 2008 VERSION (bản Server Core). Tùy chọn này sẽ cài 01 phiên bản máy chủ tối thiểu hóa Windows Server 2008, mà bạn có thể dùng để chạy các  server roles được hỗ trợ. Để biết danh sách đầy đủ các server roles hiện có trong phiên bản cài đặt Server Core xem liên kết sau: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99300.

  Khi chọn tùy chọn này, quá trình cài đặt sẽ chỉ cài các tập tin cần thiết cho chức năng server roles. Ví dụ, giao diện Windows truyền thống sẽ không có— bạn phải dùng command prompt để cấu hình và điều khiển máy chủ locally.
Bạn nên xem xét đến tùy chọn này bởi vì nó sẽ giúp chúng ta rút gọn các dịch vụ và quản lý tối thiểu, từ đó giảm thiểu được nguy cơ tấn công máy chủ.

Các lỗi thường gặp khi cài đặt window server

Lỗi: Cài đặt thất bại mà không biết tại sao

Giải pháp: kiểm tra file Setupact.log Setuperr.log. Tùy vào thời điểm nào quá trình cài đặt bị lỗi, những file này sẽ nằm trong thư mục $WINDOWS.~BT\Sources\Panther hoặc thư mục Windows\Panther. Trong hầu hết trường hợp, những thư mục này được đặt trong phân vùng đang cài đặt hoặc phân vùng chứa hệ điều hành cũ. Tuy vậy nếu quá trình cài đặt lỗi trên hệ thống Itanium-based, thư mục này có thể nằm trên ổ đĩa khác có chỗ trống.

Lỗi: 01 phân vùng báo không sẵn sàng - unavailable

01 phân vùng báo không sẵn sàng có thể là do các nguyên nhân phát sinh sau đây:
 • Phân vùng quá nhỏ để sửa lỗi này, ta cấu hình lại các phân vùng, bấm vào phân vùng, và sau đó bấm Extend. Nếu bạn không có khoảng trống chưa định dạng nào -unallocated, bạn phải xóa phân vùng khác để tạo thêm khoảng trống ổ đĩa hoặc chọn phân vùng khác.
 • Phân vùng không có đủ khoảng trống. Để sửa lỗi này, bạn phải tạo thêm khoảng trống bằng cách trước tiên xóa các tập tin không cần thiết đang có trên phân vùng. Nếu vẫn chưa đủ khoảng trống bạn sẽ làm thao tác Extend giống bước trên.
 • Phân vùng không phải định dạng NTFS. Đối với windows 2008 chỉ có thể cài đặt trên phân vùng NTFS, đối với phân vùng FAT là không thể.
 • Phân vùng không là ổ đĩa cơ bản hoặc ổ đĩa động được hỗ trợ đối với windows 2008 chỉ có thể cài đặt trên ổ đĩa cơ bản hoặc ổ đĩa động.
 • Có nhiều hơn 01 đĩa chưa định dạng chưa phân vùng. Nếu bạn có nhiều hơn 01 ổ đĩa chưa định dạng bạn phải tạo phân vùng cho nó. Trong qus trình cài đặt ta có thể tạo phân vùng và định dạng, sau đó khởi động lại và chạy cài đặt lần nữa.
 • Ổ đĩa bị vô hiệu hóa trong thiết lập BIOS. Để sửa lỗi này các bạn vào BIOS để chỉnh.
 • Phần cứng không hỗ trợ cài đặt bất kỳ hệ điều hành nào trên đĩa.

Lỗi: đã cài xong hệ điều hành nhưng không thể boot

Nguyên nhân: Có thể bạn đã cài driver chưa xác thực.
Giải pháp: Để biết thêm thông tin về cách sửa lỗi này, xem mục “cài đặt driver đã xác thực cho Windows Server 2008"(số 7) trong mục "Việc cần làm trước khi cài đặt" của tài liệu này.

Lỗi: đã chạy Setup trong Windows và trong lần khởi động lại đầu tiên gặp lỗi màn hình xanh - blue screen

Nguyên nhân: đây là lỗi rất thường gặp do trong quá trình cài đặt không nhận được thiết bị ổ đĩa (ví dụ ổ DVD hoặc ổ cứng).
Giải pháp: để sửa lỗi này, bạn cần làm theo các bước sau đây.
Load driver cho thiết bị trong quá trình cài đặt
 1. Lưu các tập tin cần thiết trong ổ mềm , CD, DVD, hoặc ổ cứng USB vào thư mục sau : amd64 đối với hệ thống x64, i386 đối với hệ thống 32-bit, hoặc ia64 đối với hệ thống Itanium-based.
 2. Chạy file Setup bằng cách boot từ đĩa DVD hoặc ngay trong Windows.
 3. Trong trang chọn ổ đĩa bấm nút Load Driver (hoặc nhấn phím F6), và sau đó làm theo hướng dẫn.

Nguồn: Lớp học vi tính .COM
Dịch từ: Microsoft Technet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS