NTM Solutions

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

Broadcast Domain vs Collision Domain

Broadcast Domain là gì? 

+ Gọi là miền quảng bá, nó là 01 vùng trong đó thông tin được gửi tới tất cả thiết bị được kết nối.
 
+ Thiết bị giới hạn miền quảng bá là các Router.
 
+ Và cũng chính Router tạo ra các miền quảng bá.
 
+ Như vậy mỗi một cổng mạng của Router là một Broadcast domain.
 
+ 01 Broadcast Domain có thể gồm nhiều Collision Domain.

Collision Domain là gì?

(Collision Domain – miền đụng độ)

Là 01 vùng mà ở đó có thể xảy ra sự đụng độ giữa các gói tin khi chúng truyền tải qua mạng có dây hoặc không dây.

01 ví dụ tiêu biểu là mô hình hub star khi 02 máy tính cùng kết nối đến 01 hub và truyền tải đồng thời thì sẽ xảy ra đụng độ.

· Mỗi khi một đụng độ xảy ra trên mạng, tất cả các hoạt động truyền dừng lại trong 01 khoảng thời gian.
· Thiết bị thuộc lớp 01 không chia tách miền đụng độ mà chỉ mở rộng miền đụng độ.
· Thiết bị lớp 2 và 3 chia tách miền đụng độ thành các miền đụng độ nhỏ hơn (sự phân đoạn mạng – segmentation)
 
Như hình dưới, 01 hub kết nối với 03 PC và 01 cổng switch sẽ tạo ra 01 miền đụng độ.Khi các thiết bị truyền dữ liệu cùng 01 thời điểm thì sẽ xảy ra đụng độ.


Với Switch và Router, mỗi cổng kết nối sẽ là 01 miền đụng độ nhỏ.
 
Như mạng LAN trong hình, có tổng cộng 06 miền đụng độ nhỏ.

Làm các bài dạng trắc nghiệm (có chấm điểm - mục Quản Trị Mạng) tại đây: 

[ Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm ]


By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS