NTM Solutions

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Khóa học vi tính văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Xem mục lục tất cả bài viết Powerpoint

Hiệu ứng cho slide là hiệu ứng xảy ra sau khi ta bấm nút qua slide kế tiếp.

Để thấy được các hiệu ứng này 01 cách rõ nét, đầu tiên các bạn phải vào đây chỉnh:

Menu File-> Options -> chọn mục Advanced -> Chọn mục Disable Slide Show hardware graphics accelaration


Nhấp chuột chọn slide muốn tạo hiệu ứng -> tab Transition -> Chọn hiệu ứng trong mục Transition to this slide ( ở đây tôi chọn thử hiệu ứng Curtain).

Nếu tạo thành công sẽ có 01 hình ngôi sao xuất hiện cạnh slide đó.


Kế bên mục Transition to This Slide là nút Effect Options -> tùy vào hiệu ứng đã chọn sẽ có các tùy chọn khác nhau. Các bạn tự trải nghiệm tính năng này nhé.Mục cuối cùng trong tab TRANSITIONSTiming
  • Sound: âm thanh sẽ phát trong slide đó
  • Duration: thời gian trình chiếu slide đó (tính bằng giây)
  • Apply To All: áp dụng tùy chọn Timing này cho tất cả slide.
  • Advance Slide
o   On mouse click: chuyển slide bằng cách click chuột (hoặc các phím chuyển)
o   After: tự động chuyển slide sau 01 khoảng thời gian định sẵn (tính bằng giây)

Nếu vẫn chưa rõ mời các bạn xem video clip sau:

Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS