NTM Solutions

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Chuyển đổi thập phân -> nhị phân và nhị phân -> thập phân

Làm các bài dạng trắc nghiệm (có chấm điểm - mục Quản Trị Mạng) tại đây: 

[ Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm ]


1.    Dùng phần mềm Calculator của Window  • Các bạn vào menu View -> Programmer
  • Ở chế độ này để chuyển từ hệ 10 -> hệ 2
    • Bấm chọn Dex -> nhập số hệ 10 -> bấm chọn Bin -> ra kết quả hệ 2
  • Các chế độ khác làm tương tự.
 Nếu vẫn chưa hiểu mời các bạn xem video clip sau:

2.    Tính thủ công

  • Chuyển từ hệ 10 -> hệ 2
Lấy số /2 cho đến khi phép chia ra kết quả là 0 => lấy số dư ghép lại theo thứ tự từ dưới lên.
Ví dụ: số 172 đổi sang hệ 2
172 / 2 = 86 dư 0
86 / 2 = 43 dư 0
43 / 2 = 21 dư 1
21 / 2 = 10 dư 1
10 / 2 = 5 dư 0
5 / 2 = 2 dư 1
2 / 2 = 1 dư 0
1 / 2 = 0 dư 1
Như vậy số 172 => hệ 2 là số 10101100
  • Chuyển từ hệ 2 -> hệ 10
Lấy từng số *2^(n-1) với n là vị trí của số đó tính từ phải qua (bắt đầu từ 0)=> cộng lại với nhau
Ví dụ: đổi số 1011 sang hệ 10
1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 (hệ 10)

Các bạn lấy phần mềm Calculator ra tính thử xem nhé.

Làm các bài dạng trắc nghiệm (có chấm điểm - mục Quản Trị Mạng) tại đây: 

[ Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm ]

Tác giả: #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS