NTM Solutions

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

KHÓA HỌC NODEJS-BÀI 01-GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

Xem Mục lục Lập trình NodeJS

NODEJS là 01 môi trường máy chủ mã nguồn mở và miễn phí.

NODEJS cho phép chạy Javascript trên máy chủ.

NODEJS có thể chạy đa nền tảng.

Trang web tải mã nguồn: nodejs.org

Để xem thêm cách cài đặt NodeJS trên CPANEL các bạn vào đây.


Tại sao dùng NODEJS?

NODEJS sử dụng lập trình bất đồng bộ.
01 tác vụ thông thường trên máy chủ web là mở 01 tập tin trên máy chủ và trả về nội dung cho người dùng.
Đây là cách PHP hay ASP xử lý 01 yêu cầu tập tin:
1.       Gửi yêu cầu đến hệ thống tập tin của máy tính.
2.       Chờ trong lúc hệ thống tập tin mở và đọc tập tin.
3.       Trả về nội dung cho người dùng.
4.       Sẵn sàng xử lý yêu cầu tiếp theo.
Đây là cách NODEJS xử lý 01 yêu cầu tập tin:
1.       Gửi yêu cầu đến hệ thống tập tin của máy tính.
2.       Sẵn sàng xử lý yêu cầu tiếp theo.
3.       Khi hệ thống tập tin mở và đọc tập tin, máy chủ trả về nội dung cho người dùng.
NODEJS loại trừ việc chờ đợi, và đơn giản là tiếp tục xử lý yêu cầu tiếp theo.
NODEJS chạy theo kiểu đơn luồng (single-threaded) , không chặn (non-blocking), lập trình bất đồng bộ, và rất hiệu quả về mặt bộ nhớ.

NODEJS có thể làm gì?

·         Xuất ra trang tin với dữ liệu động.

·         Tạo mới, mở, đọc, ghi, xóa và đóng tập tin trên máy chủ.

·         Thu thập dữ liệu từ biểu mẫu.

·         Thêm, xóa, sửa trên cơ sở dữ liệu.

Tập tin NODEJS là gì?

·         Tập tin NODEJS chứa các tác vụ sẽ được thực thi ở sự kiện nào đó.

·         01 sự kiện thông dụng  là khi ai đó cố truy cập 01 cổng trên máy chủ.

·         Tập tin NODEJS phải được khởi chạy trên máy chủ trước khi có bất kỳ hiệu ứng nào.

·         Tập tin NODEJS có đuôi là .js

Bạn nào chưa biết cách dùng CMD thì vào đây:

Sau khi cài đặt NODEJS xong, ta vào CMD gõ: node –version và ENTER =>nếu trả ra số phiên bản là ok.

Sau đó ta kiểm tra trình duyệt bằng cách tạo 01 tập tin js: d:/NODE/app.js

Có nội dung như sau:

var http = require('http');

http.createServer(
function (req, res) {
  res.writeHead(
200, {'Content-Type''text/plain'});
  res.end(
'Xin chào NODEJS!');
}).listen(
8080
);

Vào lại CMD đến đúng đường dẫn d:/NODE gõ node app.js và ENTER

Mở trình duyệt lên và gõ: http://localhost:8080 

=>Nếu hiện ra chữ “Xin chào NODEJS!” là OK

Nếu muốn kết quả hiển thị trên CMD ta gõ đoạn lệnh trong tập tin js:

console.log("Kết quả hiển thị trên CMD!");

và chạy lại lệnh: node app.js

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Các bạn hãy bấm nút LIKESHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.
By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS