NTM Solutions

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Hướng dẫn xuất dữ liệu chấm công từ máy châm công ra excel với phần mềm chấm công MITA PRO


#mitapro

Các bạn hãy bấm nút LIKE và SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.

By #drM

0974887026-0988631900-0905016588-0909014386
02435686969-02838336666-02422116565-02838333222
0981145239-0962660318-0983844490-0981089066-0862096929
0984710688-0911450995-0986650460-0968391551-0914169845
0981650022-0936451558-0862014768-0964110606-0862013066
0944425092-19001903-0975783153-0978580088-0965352863
0767482109-0565270155-0988364811-0901391682
0902436847-0938234252-0326059410-0908971358
0786771111-0942170000-0982682104-18000047
0942598118-0902199551-0946163616-0942736116
0945736116-0942558118-0942958118-02439879167
0907761102-0845681080-0936142689-0936611372
0936363595-0938761888-0907888243-0909091888-0903886353-0913236373-02862961666
0973614860-0973614860-0973614860

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS